RMK paigutas info looduses liikumise võimaluste kohta CD-plaadile 08.12

Täna esitles Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) multimeedia CD-d, millele on koondatud esmakordselt Eestis ülevaatlik info looduses liikumise võimaluste kohta riigimetsamaal ja kaitsealadel.

CD-formaadis infokogumik “Looduses liikumise võimalused riigimetsamaal ja kaitsealadel 2004” sisaldab kaarte, videomaterjali ja muud kasulikku infot looduses liikujale ning on ühtlasi esimene omataoline Eestis. RMK Loodushoiuosakonna juhataja Marge Rammo sõnul pandi CD kokku selleks, et parandada keskkonnateabe kättesaadavust. “Riigimetsamaal ja kaitsealadel on loodud rohkelt looduses viibimise ja liikumise võimalusi, seni on aga puudunud neid võimalusi terviklikult käsitlev teatmekogumik,” selgitas Rammo.

Vastvalminud CD annab põhjaliku ülevaate Eesti looduses igaüheõiguse alusel liikumise võimalustest ning loob seeläbi eeldused riigimetsa ja kaitsealade ressursside mitmekülgseks kasutamiseks. Eelõige pakub uus infokogumik loodusehuvilistele ideid kosutavaks metsapuhkuseks.

Infokogumiku “Looduses liikumise võimalused riigimetsamaal ja kaitsealadel 2004” põhilise sihtgrupina näeb RMK kooliõpilasi. Sellest tulenevalt saadetakse kõikidele koolidele ka tasuta CD. “Multimeedia CD on kohapealseks kasutamiseks saadaval kaitsealade külastuskeskustes, RMK looduskeskustes ning teabepunktides,” selgitas Marge Rammo. Kevadhooajast saavad nimetatud kohtadest endale infokogumiku osta ka kõik huvilised, hetkel võib ostusoovist RMKle teada anda e-posti teel (aadressile puhkus@rmk.ee).

Multimeedia CD teostas MS Filmid, selle tellijaks oli RMK. Projekti aitas finantseerida Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Eesti riigimetsa majandaja RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesandeks on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. RMK kasvatab metsauuendusmaterjali ning korraldab metsatöid, ulukihoolet ning jahi- ja loodusturismi. Samuti loob RMK oma puhkealadel võimalusi igaüheõiguse alusel metsa külastamiseks ning jagab loodushariduslikku teavet.


Lisainfo
Marge Rammo
RMK Loodushoiu osakonna juhataja
Telefon 628 1530, 513 7035
E-post marge.rammo@rmk.ee
www.rmk.ee