RMK avas täna Mahtras jahiulukite lihatöötlemise ettevõtte 02.06

Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) avas täna Raplamaal Sutlemas Mahtra jahikompleksis jahiulukite lihatöötlemise ettevõtte, kus hakatakse lõikama ning pakendama metskitse-, metssea- ja põdraliha.

RMK metsamajanduse osakonna jahimajanduse juht Kalev Männiste ütles, et lihatöötlemisettevõtte loomisega loodab RMK leevendada jahimeeste raskusi seoses ulukiliha töötlemise ja müügiga. “Praegu on jahimeestel suuri raskusi eelkõige    metskitse ja metssea lihakehade realiseerimisega. Kokkuostjaid, kes ostaksid looma koos nahaga, praktiliselt polegi,” sõnas Männiste. “Ise töödeldes püüame seda riski hajutada.”

Männiste tõi Raplamaale Sutlemasse loodud ettevõtte puhul olulisena välja jahimeestele antava võimaluse oma püütud ulukite töötlemiseks. “Siiani ei olnud jahimeestel sisuliselt kohta, kus saaks normaalsetes ja kaasaegsetes oludes oma kütitud ulukit töödelda. Linnakorteris seda ju ei tee,” lausus Männiste. Mahtras hakatakse esialgu töötlema ja pakendama kitse-, metssea ja põdraliha.

Enamus Mahtra lihatöötlemisettevõtte toodangust hakkab prognooside kohaselt minema restoranidesse ja toitlustusettevõtetesse, kuid värsket pakendatud suurulukiliha on tulevikus võimalik osta ka kaubandusettevõtetest. Samuti saab töödeldud ulukiliha kaasa osta Mahtrast kohapealt.

Mahtra lihatöötlemisettevõtte rajamine läks maksma 1,2 miljonit krooni. 50 ruutmeetri suurune kompleks vastab kõikidele värske liha töötlemisega seotud hügieeninõuetele. Investeeringu tasuvuse korral plaanib RMK lihatöötlemisettevõtte rajada ka Edela jahimajanduse piirkonda. “Kui Mahtra kenasti käivitub ja nõudlus lubab, rajame järgmise jahiulukite lõikusettevõte Kilingi-Nõmmesse,” sõnas Männiste. Esmalt sisustatakse sinna vaid ulukite kogumiskeskus, mis valmib plaanide kohaselt septembri keskpaigas.

Eesti riigimetsa majandaja RMK on riigitulundusasutus, mille ülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. RMK kasvatab metsauuendusmaterjali, korraldab metsatöid, tegeleb puidu müügiga, korraldab ulukihoolet ning jahi- ja loodusturismi. Samuti loob RMK oma puhkealadel võimalusi igaüheõiguse alusel metsa külastamiseks ning jagab loodushariduslikku teavet.
 
Lisainfo:

Kalev Männiste, RMK metsamajanduse osakond, jahimajanduse juht
telefon 628 1570, 513 9642
e-post kalev.manniste@rmk.ee
www.rmk.ee