Tallinna Loomaaed ja RMK alustavad koostööd loodushariduse vallas 01.06

Tallinna Loomaaed ja RMK alustavad koostööd loodushariduse vallas

Tallinna Loomaaed ja Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) alustavad koostööd loodushariduse jagamise vallas, esimese sammuna avab RMK homme keskpäeval loomaaias lastekaitsepäeva ürituste raames oma teabepunkti.

Tallinna Loomaaia läänevärava juures ehk alpinaariumi ja elevandipuuri vahetus läheduses avatav RMK teabepunkt annab huvilistele infot liikumisvõimaluste kohta Eesti riigimetsas ja jagab soovitusi loodud võimaluste säästvaks kasutamiseks.

RMK loodushoiu osakonna juhataja Marge Rammo sõnul on tegu RMK esimese teabepunktiga Tallinnas ning on sümboolne, et see asub just loomaaias. “Looduse tundmine ja selle väärtustamine on südamelähedane nii RMKle kui Tallinna Loomaaiale,” ütles Rammo. “Meil on hea meel, et saame koostöös loomaaiaga oma teadmised ja võimalused loodusinfo jagamisel ühendada.”

Loomaaia direktori Mati Kaalu sõnul plaanitakse edaspidi üheskoos valmis ehitada ka loomaaia läänevärava kompleksi põhjatiib. “Seal hakkavad paiknema õppeklassid ja muud vajalikud ruumid näiteks zookooli tundide ja muude loodushariduslike ettevõtmiste läbi viimiseks,” lausus Kaal edasisi plaane kommenteerides.

RMK teabepunkt Tallinna Loomaaias on avatud 1. juunist kuni 15. septembrini iga päev kell 10.00-18.00. Lisaks võimalusele kohapeal loodusinfot saada nõustavad RMK teabepunkti kaks töötajat loodusinfo huvilisi ka telefonitsi (tel 502 0564).

Tallinna Loomaaed on 25. augustil 1939 asutatud munitsipaalasutus, mis tegeleb loodushariduse andmise, haruldaste liikide kaitse ja uurimisega ning looduslähedases keskkonnas puhkamisvõimaluse pakkumisega. Kollektsioon, kuhu kuulus aastavahetuse seisuga 3672 elukat 360 liigist, on põhjala põnevaim. Erilist uhkust tunneb loomaaed kaljukitsede ja mägilammaste eksponeerimisala ning kakkude ja kotkaste valiku üle.

Eesti riigimetsa majandaja RMK on riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. RMK kasvatab metsauuendusmaterjali, korraldab metsatöid, tegeleb puidu müügiga, korraldab ulukihoolet ning jahi- ja loodusturismi. Samuti loob RMK oma puhkealadel võimalusi igaüheõiguse alusel metsa külastamiseks ning jagab loodushariduslikku teavet.