RMK nõukogu vabastas peadirektor Aigar Kallase ametist 23.12

Täna kogunenud RMK nõukogu vabastas peadirektor Aigar Kallase ametist heites talle ette juhtimisvigu. Uue peadirektori leidmiseks korraldab keskkonnaministeerium avaliku konkursi, seni täidab peadirektori kohuseid RMK finantsdirektor Martti Siimann.

“RMK nõukogu tunnustas peadirektorit tänavuste heade majandustulemuste eest, kuid leidis, et arutluse all olnud arengukava koostamisel on tehtud olulisi juhtimisvigu ning organisatsiooni sees on tekkinud liiga suured pinged, mistõttu on organisatsiooni toimimine tänasel päeval oluliselt häiritud,” ütles RMK nõukogu esimees Andres Onemar. “Seetõttu tegi nõukogu Aigar Kallasele ettepaneku lahkuda ametikohalt.”

RMK nõukogu arutas täna ka RMK 2004. aasta eelarvet, mille tulud on 938 miljonit krooni ning riigieelarvesse kantav metsatulu on 174 miljonit krooni. Nõukogu kiitis RMK eelarve üldjoontes heaks, kuid kinnitada saab selle pärast riigieelarve välja kuulutamist.

Järgmine nõukogu koosolek toimub uue peadirektori nimetamiseks eeldatavasti veebruari alguses. Vastavalt kokkuleppele saab Aigar Kallas lahkumiskompensatsiooniks 10 kuu palga.

RMK nõukogus on 9 liiget: keskkonnaminister Villu Reiljan, Hiiumaa Kaitsealade Administratsiooni direktor Andres Onemar, Eesti Metsatööstuse Liidu juhatuse esimees Ivar Dembovski, rahandusministeeriumi asekantsler Raivo Sulg, Eestimaa Looduse Fondi tegevjuht Toomas Trapido, AS-i Kunda Trans juhataja Andres Lume, Riigikogu liikmed Küllo Arjakas ja Rein Randver ning Keskkonnaministeeriumi metsaosakonna peaspetsialist Indrek Laas.

Riigimetsa majandaja RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. RMK kasvatab metsauuendusmaterjali, korraldab metsatöid ning tegeleb metsa ja puidu müügiga. Lisaks loob RMK igaüheõiguse teostamise võimalusi oma puhkealadel ning arendab loodushariduslikku tegevust.

Lisainfo:
Andres Onemar
RMK nõukogu esimees
Telefon 050 44 331

 

Väliköök Padise vallas -
Eesti Parim Puitehitis 2011