RMK maksis esimesel poolaastal riigieelarvesse 108 miljonit krooni metsatulu 22.07

RMK tasus 2003. aasta esimesel poolaastal riigieelarvesse 108,2 miljonit krooni metsatulu maksu, mis on 69% aastaeelarves kavandatust. Ühtlasi on see 13,3 miljonit krooni enam kui eelmisel aastal samal ajavahemikul riigieelarvesse tasutud metsatulu (kasv 14%).

RMK poolt I kvartalis riigieelarvesse tasutud 75 miljonile kroonile lisandusteises kvartalis 33 miljonit krooni metsatulu maksu. II kvartali väiksem number peegeldab metsatööde tsüklilisust - metsavarumise asemel keskenduti kevadsuvisel perioodil metsa uuendamisele.

RMK esimese poolaasta tulud kokku olid 580,8 miljonit krooni, mis moodustab 66% aastaeelarvesse planeeritud tuludest ning on 55,1 miljonit krooni enam kui 2002. aasta samal perioodil. Valdava osa tuludest teenis RMK ümarmetsamaterjali ja kasvava metsa müügist (94%). RMK tulu muudest tegevustest oli 2003. aasta esimesel poolaastal 36,6 miljonit krooni.

Ümarmetsamaterjalina müüs RMK esimesel poolaastal 1 174 000 tihumeetrit keskmise hinnaga 393 krooni tihumeeter, kasvava metsana müüs 376 000 tihumeetrit keskmise hinnaga 221 krooni tihumeeter. I poolaasta andis möödunud aastast enam tulu, kuna puitu müüdi 49 000 tihumeetrit rohkem ning tõusid ka müüdud puidu hinnad - vastavalt 6 krooni tihumeetri kohta ümarmetsamaterjalil ning 49 krooni tihumeetri kohta kasvaval metsal.

Uut metsa rajati riigimetsas I poolaastal 6105 hektarit. Sellest istutati 3976 hektarit, külvati 1031 hektarit ja aidati kaasa looduslikule metsauuenduse tekkele 1098 hektaril. Metsa uuendamiseks kulus 11 miljonit taime ning 800 kilo metsaseemneid. Enamus metsataimedest toodeti RMK oma taimlates; eraettevõtjatelt osteti riigimetsa tarvis ligikaudu pool miljonit taime.

Riigimetsa majandaja RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. RMK kasvatab metsauuendusmaterjali, korraldab metsatöid ning tegeleb metsa ja puidu müügiga. RMK loob igaüheõiguse teostamise võimalusi RMK puhkealadel ning arendab loodushariduslikku tegevust loodusmajades ja Sagadi looduskoolis.

Lisainfo:
Eteri Harring, RMK finantsdirektori asetäitja
Telefon (0) 628 1537, (050) 20 035
e-post eteri.harring@rmk.ee

 

Väliköök Padise vallas -
Eesti Parim Puitehitis 2011