RMK teenis möödunud aastal riigile 169 miljonit krooni metsatulu 20.01

RMK tasus 2002. aastal riigieelarvesse 169 miljonit krooni metsatulu maksu, mis on 10% enam kui kinnitatud eelarves. Auditeerimata andmetel olid RMK tulud möödunud aastal 944 miljonit krooni, mis on samuti 10% enam kui eelarves planeeritud.

RMK tulude suurenemine tulenes peamiselt metsamaterjali ja kasvava metsa müügi tulude kasvust. "Tulude kasvu põhjustas metsamaterjali hindade jätkuv tõus Eesti turul," ütles RMK finantsdirektor Kaupo Kirikall. "Hinnatõusu tingis kohaliku tarbimise kasv ning suurenenud nõudmine palkide järele, kaasa aitas ka saematerjalide hinna tõus maailmaturul."

Vaatamata 2002. aasta suvel tekkinud tormikahjustustele, mis tõstis metsamaterjalina realiseeritud puidu osakaalu, turule müügiks suunatud arvestuslangi kogumaht siiski ei suurenenud. 2002. aastal müüs RMK kasvava metsana 0,73 miljonit tihumeetrit, keskmise hinnaga 185 krooni tihumeeter. Metsamaterjalina müüs RMK 1,87 miljonit tihumeetrit puitu, keskmise hinnaga 396 krooni tihumeeter. Tulu muudest tegevustest (sh puidu transport, metsaistutusmaterjali müük, jahindus) oli kokku 66 miljonit krooni.

Metsauuendusmaterjali (metsataimed ja metsaseemned) turustati RMK Ühendpuukoolis ja metskonna taimlates 2002. aastal kokku 7,7 miljonit taime 9,8 miljoni krooni eest. RMK andis eelmine aasta tasuta istikuid ka Lääne-Virumaa keskkonnateenistusele, et aidata eelmisel suvel tormis kahjustatud alasid taasmetsastada.

Igaüheõigusel tuginevate looduskasutuse võimaluste pakkumiseks ja elanikkonna loodusteadlikkuse edendamiseks kasutas RMK kokku 19,2 miljonit krooni. Rekreatiivmaastikel asuvate igaüheõiguse ja looduskaitse all olevate objektide hooldamiseks kasutati 7,2 miljonit krooni. RMK korraldas kasutajaküsitluse kümnel puhkealal ning alustas külastuskordade loendust Kiidjärve-Taevaskoja puhkealal.

Elanikkonna loodusteadlikkuse edendamiseks jätkas RMK traditsioonilise "Metsanädala" ja kampaania "Mets puhtaks" korraldamist ning viis läbi kooliealistele suunatud "Metsakalendri" konkursi. Suurimad tööd olid 2002. aastal RMK telkimisalade rajamine Hiiumaa ja Pärnu-Ikla puhkealadel, Varbola maalinna rekreatiivalaks korrastamise alustamine, Elva-Vitipalu ja Tellingumäe vaatetornide rajamise alustamine ning Harku metsa rekreatiivala teemaplaneeringu koostamine.

Jahikorralduskavadest tulenevate nõuete täitmiseks RMK poolt hallatavatel jahimaadel kasutati vahendeid 2,76 miljoni krooni ulatuses ning jahipidamisvõimaluste pakkumiseks tehti 2002. aastal kulutusi 4,1 miljoni krooni ulatuses.

Riigimetsa majandaja RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine: metsa uuendamine, kasvatamine ja kasutamine ning metsakaitse korraldamine. RMK korraldab riigimetsades ulukihoolet ning tagab igaüheõigusega seotud metsakasutuse.

Lisainfo:
Kaupo Kirikall
RMK finantsdirektor
Telefon (0) 628 1537, 050 50 379
E-post kaupo.kirikall@rmk.ee

Väliköök Padise vallas -
Eesti Parim Puitehitis 2011