RMK korraldab metsaistutusi jätkuvalt riigi omandis olevatel raielankidel 06.05

RMK korraldab neljas kohas üle Eesti metsa istutamist jätkuvalt riigi omandis olevatel maadel asuvatel raielankidel. Metsa istutamisest on kutsutud osa võtma kõik maavanemad, vallavanemad, maakondade keskkonnateenistuste ja keskkonnainspektsiooni esindajad.

RMK pöördus tänavu märtsis kirjaliku infosooviga kõigi kohalike omavalitsuste poole, et nende kaasabil välja selgitada jätkuvalt riigi omandis olevate metsade ulatus, asukoht ning seisukord üle Eesti. “Kohalikelt omavalitsustelt laekunud tagasiside on olnud üldjoontes väga positiivne, mistõttu otsustasime kõik omavalitsusjuhid juba sel kevadel metsa kutsuda, edasise tegevuse üle plaani pidada ning üheskoos ka üks jätkuvalt riigi omandis oleval maal asuv raielank metsastada,” ütles RMK peadirektor Aigar Kallas.

Esimene ühisistutamine toimub täna, 6. mail RMK Paunküla metskonna territooriumil Harjumaal. Järgmised üritused on kavas neljapäeval, 8. mail RMK Laiksaare metskonna territooriumil Pärnumaal; reedel, 9. mail RMK Räpina metskonna territooriumil Põlvamaal ja teisipäeval, 13. mail RMK Tudu metskonnas Lääne-Virumaal.

Vastavalt keskkonnaministri 21. jaanuari 2003 määrusele on RMK-le seatud kohustuseks metsade majandamise korraldamine erastamisele määratud metsas, millele ei ole esitatud maa tagastamise või ostueesõigusega erastamise taotlust. RMK on erastamisele määratud metsade majandajaks kuni nende võõrandamiseni.

Riigimetsa majandaja RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. RMK kasvatab metsauuendusmaterjali, korraldab metsatöid ning tegeleb metsa ja puidu müügiga. RMK loob igaüheõiguse teostamise võimalusi RMK puhkealadel ning arendab loodushariduslikku tegevust loodusmajades ja Sagadi looduskoolis.

Lisainfo:
Mari-Liis Mälberg
RMK kommunikatsioonijuht
Telefon 051 45 954


 

Väliköök Padise vallas -
Eesti Parim Puitehitis 2011