Asutati riigi osalusega aktsiaselts Eesti Metsataim 21.11

Täna kirjutasid keskkonnaminister Heiki Kranich ja Soome metsavalitsuse tütarfirma Forelia OY juhatuse esimees Jan Kivioja alla aktsiaseltsi Eesti Metsataim asutamisdokumentidele. Riigi osalusega firma hakkab tootma istikuid metsade uuendamiseks ja põllumaade metsastamiseks.

"Ehkki riigimetsa majandaja RMK kasvatab metsataimi riigimetsa tarbeks, ei tooda keegi arvestatavas mahus istikuid erametsaomanikele," selgitas RMK peadirektor Andres Onemar. "Praeguste raiemahtude juures peaks aga uut metsa oluliselt rohkem istutama, samuti on Eestis palju söötis põllumaad, mille võiks metsastada. Seepärast otsustasime riigi initsiatiivil luua firma, mis toodaks piisavas mahus kvaliteetseid taimi nii erametsaomanikele kui riigimetsa tarbeks," lisas ta.

Vastloodud firma hakkab osanikuks kaasatud soomlaste heale kogemusele tuginedes kasutama uut taimekasvatamise tehnoloogiat, mis võimaldab toota rohkem ja paremaid taimi lühema ajaga. Uut tüüpi taimi nimetatakse suletud juurekavaga metsataimedeks ehk suljutaimedeks. Seni on Eestis metsaistutusmaterjali kasvatatud valdavalt avamaataimlates, mis aga on töö- ja ajamahukam ning liiga sõltuv ilmastikust.

AS-i Eesti Metsataim aktsiakapital on 20 miljonit krooni, Eesti Vabariigile kuulub aktsiatest 60% ja Soome metsavalitsusele kuuluvale äriühingule Forelia Oy 40%. Riik annab äriühingule üle 8 miljonit krooni RMK eelarvelisi vahendeid ning RMK Marana puukooli kinnistud, hooned, rajatised ning vallasvara, samuti 10 töötaja töölepingud. Forelia OY tasub rahalise sissemaksena 8 miljonit krooni. Uue taimlakompleksi koguinvesteeringud saavad äriplaani järgi kuni 2007. aastani olema 67 miljonit krooni.

Lisainfo:
Tõnu Reim
RMK taimlamajanduse direktor
Telefon 051 33 104