RMK Sagadi koolituskeskuses premeeriti 30 metsandusviktoriinil edukalt esinenud koolinoort 20.04

Riigimetsa majandaja RMK korraldas metsanädala ürituste raames koos Metsanoorte Ühenduse ja noorte loodusmajaga Telo Eesti koolidele interneti vahendusel metsandusteadmiste viktoriini, milles osales ligi 200 kooli peaaegu kõikidest Eesti maakondadest. 30 paremat vastajat kutsus RMK Sagadi mõisa, kus 20. aprillil toimus metsakonverents, 21. aprillil aga tehti viktoriinivõitjatega retk metsa, kus veedetiaega lõkke ääres. Üritus lõppes auhindade piduliku kätteandmisega Sagadi mõisa härrastemajas.

Metsandusviktoriini põhirõhk oli praktilistel metsandusteadmistel, aga vastusi tuli anda ka metsa elustiku ja looduskaitse teemadel. Enamik küsimusi olid esitatud pildiliselt. Ilmnes, et koolinoored tunnevad võrdlemisi hästi metsatehnikat ja puuliike. Raskemateks osutusid küsimused metsa alustaimestiku ja ulukijälgede kohta.

RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille ülesannete hulka kuulub riigimetsa majandamine, loodusturismi korraldamine ning loodushariduse andmine

Lisainfo:
Hendrik Relve
RMK Sagadi koolituskeskuse arendusnõunik
Telefon 052 35 667