Uuel aastal on 74 metskonna asemel 67 19.09

Riigimetsa majandaja RMK vähendab metskondade arvu, et hoida lähiaastatel kokku üle 10 miljoni krooni ja ühtlustada juhtimisstruktuuri.

"Metskondade arvu vähendamine lähtub RMK pikaajalisest arengukavast ning struktuurimuutused on ajatatud perioodile, kui on valmimas järgmise kümnendi metsamajandamise kava. Samuti arvestatakse samal ajal toimuvate struktuurimuudatustega RMK puhke- ja taimlamajanduse tegevusvaldkonnas - eesmärgiks hea ettevalmistusega professionaalne personal organisatsiooni struktuuris otstarbekalt paigutada," ütles RMK metsamajanduse direktor Tiit Timberg.

"RMK eesmärk metskondi ühendades on teha tööd tõhusamalt, vähendada halduskulusid ning kulutada vähem kontorihoonetele," selgitas Timberg. Muudatus hoiab kokku aastas 2 miljonit krooni juhtimiskulusid ning lähiaastatel 7 miljonit krooni vanade kontorihoonete renoveerimise ja sidelahenduste arvelt.

Praegu jaguneb RMK majandatav riigimets 74 metskonna vahel. Alates 1. jaanuarist 2002 on metskondi 67. Lääne-Virumaal kaob 4 metskonda (Kunda, Sagadi, Põlula ja Porkuni), mis ühendatakse peamiselt Loobu ja Triigi, osalt ka teiste metskondadega. Järvamaal jääb vähemaks 2 metskonda (Huuksi ja Purdi), mis ühendatakse peamiselt Rava, Türi ja Väätsa metskonnaga. Raplamaal kaob üks, Kõnnu metskond, mis ühendatakse Käru metskonnaga.

Ümberkorraldustega seotud 13 metskonnas töötab kokku 196 inimest. Neist ligi 90% jätkab tööd RMK-s. "Kõik raietöölised teevad oma tööd edasi, muutub vaid kontori asukoht. Samuti jätkab metskondades tööd osa ametnikke, teised aga saavad tööd RMK puhke- ja taimlamajanduse valdkonnas," selgitas Tiit Timberg. "Umbes 20-25 inimest oleme sunnitud koondama, aga nende professionaalsete töötajate vastu on juba tundnud huvi erasektori puidu- ja metsafirmad ja omavalitsusasutused," lisas Timberg.

Riigimetsa majandaja RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine: metsa uuendamine, kasvatamine ja kasutamine ning metsakaitse korraldamine. RMK korraldab riigimetsades ulukihoolet ning jahi- ja loodusturismi, samuti on RMK ülesandeks tagada igaüheõigusega seotud metsakasutus.

Lisainformatsioon:
Tiit Timberg
RMK metsamajanduse direktor
Telefon (0) 628 1586, 050 45 751