RMK teeb koostööd kaitsealade ja keskkonnateenistustega, et kaitsealade riigimetsade looduskeskkonda paremini hoida 04.04

28. märtsil allkirjastas RMK koostöölepingud Tartumaa ja Pärnumaa keskkonnateenistuste ning Naissaare looduspargiga. Lepingute eesmärgiks on kaasa aidata looduskeskkonna säilimisele ja kaitsmisele riigimetsamaadel, mis asuvad kaitsealadel.

Lepingujärgselt kohustub RMK Tartumaa kaitsealadel asuvatel riigimetsamaadel säilitama maastiku ja looduskeskkonda ning teostama selleks vajalikke hooldustöid. RMK ülesanne on kaitsealadel edendada loodusharidust, samuti puhkemajandusliku tegevuse korraldamine ning finantseerimise reguleerimine. Lepingu kohaselt toimub puhkemajandusalane tegevus koostöös RMK ja kaitsealade valitsejaga.

Pärnumaa keskkonnateenistusega sõlmitud lepingu kohaselt on RMK ülesanneteks Rannametsa-Soometsa looduskaitsealal looduskeskkonna ja maastiku säilimiseks vajalike hooldustööde teostamine, puhkemajandusliku tegevuse korraldamine ning finantseerimise reguleerimine. Lepingu kohaselt on Rannametsa-Soometsa looduskaitseala riigimetsamaa puhkemajanduse korraldajaks RMK.

Naissaare looduspargiga sõlmitud lepingu eesmärgiks on koostöö Naissaarel paikneval riigimetsamaal looduskeskkonna kaitse korraldamisel ja saare maastiku säilimiseks vajalike hooldustööde teostamisel, puhkemajandusliku tegevuse arendamisel ning vastavate tööde finantseerimisel.

Samuti ootab allakirjutamist koostööleping Ida-Virumaa keskkonnateenistusega Oru pargi maastikukaitseala puhkemajandusliku majandamise osas. RMK on sõlminud sarnaseid koostöölepinguid ka Vilsandi rahvuspargi, Haapsalu linnavalitsuse, Iisaku valla, MTÜ Kõrvemaa Turismiga ning Eestimaa Looduse Fondiga.

Täiendav info:

Olavi Paide
avalike suhete juht
Tel: (0) 628 1551
olavi@riigimets.ee