Eestis majandatakse riigimetsa Euroopa tavade järgi 10.04

Euroopa riigimetsade majandamise üldine suundumus on riigi võimu- ja omanikufunktsioonide lahutamisele, leidsid Euroopa metsandusautoriteedid möödunud nädalal Sagadis toimunud rahvusvahelisel seminaril "Riigimetsade muutuv roll".

ÜRO Euroopa majanduskomisjoni puidukomitee ning Riigimetsa Majandamise Keskuse korraldatud seminar lõppes ühisdokumendi vastuvõtmisega. Lõppjäreldustes kinnitatakse, et kogu Euroopas hoitakse riigimetsade majandamise regulatiivne ja võimufunktsioon ministeeriumide ja ametite kompetentsis ning omaniku ja majandaja funktsioone täidetakse eraldiseisvate riigimetsa majandamise organisatsioonide kaudu.

Nii on riigimetsade majandamine korraldatud enamuses Euroopa maades, kus metsandus on oluline majandusharu. Eestis on riigile kuuluvad metsad Riigimetsa Majandamise Keskuse majandada ning regulatiivset rolli täidab Keskkonnaministeerium oma teenistustega.

Lisaks rõhutatakse seminari lõppjäreldustes, et metsanduses on majandusliku efektiivsuse kõrval üha olulisemad ka metsade ökoloogilised ja sotsiaalsed väärtused. Seminaril osalejad pidasid oluliseks, et aruteludes riigimetsade majandamisest osaleks võimalikult lai ring huvigruppe, sealhulgas kohalik elanikkond ja valitsusvälised organisatsioonid.

Kolmepäevase, 6.-8. aprillini ketsnud seminari kavas olid ettekanded riigimetsa majandamisest Euroopa riikides ning arutelu riigimetsade majandamise võimalikest organisatsioonivormidest ja nende positsioonist ühinevas Euroopas. Lisaks tutvusti ekskursioonidel külalistele Lahemaa rahvusparki, Sagadi metsamuuseumi ning metsamajandust Kirde-Eesti põlevkivikarjääride alal.

Kokku osales seminaril 35 metsandusametnikku ja metsandusspetsialisti 12 riigist, teiste seas ÜRO Euroopa majanduskomisoni puidukomitee eesistuja Astrid Bergquist ja komitee liige Aleksander Korotkov, aga ka mitme Euroopa maa riigimetsa majandamise organisatsiooni tippjuhid.

Riigimetsa Majandamise Keskus on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine: metsa uuendamine, kasvatamine ja kasutamine ning metsakaitse korraldamine. RMK korraldab riigimetsades ulukihoolet ning jahi- ja loodusturismi, samuti on RMK ülesandeks tagada igaüheõigusega seotud metsakasutus.

Täiendav info:

Olavi Paide
avalike suhete juht
Tel: (0) 628 1551
olavi@riigimets.ee