Käru metskond kolib täna uude majja 08.06

Riigimetsa Majandamise Keskus avab täna kell 15 pidulikult Käru metskonna uue hoone. Endise metskonnakontori, 18. sajandil ehitatud puidust mõisahoone, kavatseb RMK üle anda Käru vallale.

Uus metskonnahoone on 340-ruutmeerise üldpinnaga ning projekteeritud lähtuvalt metskonna vajadustest. Moodsate kommunikatsioonidega varustatud kontorihoone ehitus, sisustus, seadmed ja mööbel maksis kokku 2,7 miljonit krooni.

Seni asus Käru metskond ajaloolise väärtusega Käru mõisa peahoones. RMK kaalus ka vana hoone restaureerimist, kuid hoone 550-ruutmeetrine üldpind oli metskonna jaoks tarbetult suur, mistõttu peeti otstarbekamaks ehitada uus hoone. Lisaks oleks tugevalt amortiseerunud puitehitise renoveerimine maksnud kuni kolm korda rohkem kui uue ehitamine ehk ligikaudu 6-8 miljonit krooni.

RMK põhimõtteks on renoveerida ajaloolisi hooneid, kui see on majanduslikult põhjendatav ning tegu on tänapäeva metskonna kontoriks sobiva suuruse ja olemusega majaga. Näiteks renoveeris RMK metskonna keskuseks Hiiumaal Leluseljal 1881. aastal ehitatud 275-ruutmeetrise hoone, kulutades 1,7 miljonit krooni. Tänavu sügisel valmib Paanikse metskonna kontor (256 m2), mis on 1910. aastal ehitatud punasest tellisest jahimõis. RMK haldab ning hoiab korras ka Sagadi mõisa ning teisi ajaloolisi hooneid.

Riigimetsa Majandamise Keskus on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine: metsa uuendamine, kasvatamine ja kasutamine ning metsakaitse korraldamine. RMK korraldab riigimetsades ulukihoolet ning jahi- ja loodusturismi, samuti on RMK ülesandeks tagada igaüheõigusega seotud metsakasutus.

Täiendav info:

Olavi Paide
avalike suhete juht
Tel: (0) 628 1551
olavi@riigimets.ee