RMK avas täna Keila metskonna renoveeritud hoone 05.09

Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) avas täna pidulikult Keila metskonna hoone, mille renoveerimiseks kulus 3,2 miljonit krooni.

Keila metskonna hoone valmis 1967. aastal algselt garaaži, katlamaja ja töökojana, mille teisel korrusel asusid väikesed  kontoriruumid. Puiduküttega hoonel polnud kanalisatsiooni ja drenaaži, mistõttu märjal ajal kuiva jalaga sisse saada oli võimatu. Pärast põhjalikke juurdeehitus- ja renoveerimistöid on valminud moodne hoone, mis vastab riigimetskonna vajadustele ja tänapäeva kontorile esitatavatele nõuetele.

Maksumuse hulka kuulub hoone renoveerimine koos kontoripinda lisanud juurdeehitusega ning vee- ja kanalisatsioonitrasside ja parkla ehitus. Tööde käigus vahetati kõik kommunikatsioonid, pandi majale uus katus, uued aknad ja fassaadikate, ehitati ventilatsioonisüsteem, paigaldati uus automaatne õliküttesüsteem ning tehti täielikult uus siseviimistlus. Renoveerimistöö tegi OÜ Torent Indrek Puusepa arhitektuuribüroo poolt koostatud projekti alusel, tööd vältasid 1999. aasta detsembrist 2000. aasta augustini.

RMK üks eesmärke on luua kõigile oma töötajatele head ning tänapäeva nõuetele vastavad töötingimused, selleks renoveeritakse ja remonditakse vanu hooneid ning ehitatakse uusi. Kokku kulutab RMK tänavu kinnisvara ehitamisele ja renoveerimisele 24 miljonit krooni, sama suur summa on ka tuleva aasta eelarves.

Suurema mahuga töödest saavad peale Keila metskonna tänavu valmis veel metskonnahooned Kohtlas ja Laiusel ning regioonikeskuse kontor Paikusel, samuti alustatakse töid Antsla metskonna hoone renoveerimisel. Valmis on saamas ka Karksi metskonna kontori renoveerimistööd Paaniksel, kus taastatakse sajandialgusest pärit ajalooline metskonnahoone. Augustis sai valmis uus metskonna kontor Kärus. Lisaks metskonnahoonetele käivad tööd ka RMK puhkemajandusobjektidega (loodushariduseks ning puhkuse- ja jahindusteenuste pakkumiseks mõeldud hooned) ning taimlamajanduse valdkonnas.

Riigimetsa Majandamise Keskus on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine: metsa uuendamine, kasvatamine ja kasutamine ning metsakaitse korraldamine. RMK korraldab riigimetsades ulukihoolet ning jahi- ja loodusturismi, samuti on RMK ülesandeks tagada igaüheõigusega seotud metsakasutus.

Üle 1700 töötajaga RMK jaguneb 3 puhkemajanduse ning 5 metsamajanduse regiooniks, need omakorda 80 metskonnaks. Puhkemajanduse osakond juhib Sagadis ja Räpinas paiknevate koolituskeskuste tegevust ning Tartus paiknev taimlamajanduse osakond 2 puukooli ja 57 taimla tööd.

Eesti metsadest on riigimetsa alla poole ehk umbes 0,8 miljonit hektarit. Riigimetsaressursi üldtagavara on umbes 151 miljonit tihumeetrit ja aastane juurdekasv 3,8 miljonit tihumeetrit. 1999. aastal raiuti metsade hooldamise, uuendamise ja puiduvarumise eesmärgil riigimetsas 2,7 miljonit tihumeetrit puitu.

Möödunud aastal oli RMK käive 745,1 miljonit krooni ja kasum 24,2 miljonit krooni. Metsatuluna riigieelarvesse maksis RMK 149,3 miljonit krooni.

Täiendav info:

Olavi Paide
avalike suhete juht
Tel: (0) 628 1551
olavi@riigimets.ee