Homme algab Sagadis rahvusvaheline metsandusseminar 05.04

Homme, 6. aprillil kogunevad Euroopa metsandusautoriteedid Eestisse Sagadi mõisasse, kus Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) koos ÜRO Euroopa majanduskomisjoni puidukomiteega korraldab rahvusvahelise seminari "Riigimetsade muutuv roll".

Seminari avab RMK peadirektor Andres Onemar, kelle ettekanne räägib riigimetsa majandamisest Eesti näitel. "Riigimetsade roll ning selle muutumine on praegu aktuaalne nii Eesti kui ka laiemas poliitilises diskussioonis," ütles Andres Onemar. "Sellise seminari toimumine Eestis on tunnustuseks meie riigimetsanduse headele tulemustele," lisas ta.

Kolmepäevase, 6.-8. aprillini kestva töönõupidamise kavas on ettekanded riigimetsa majandamisest Euroopa riikides ning arutelu riigimetsade majandamise võimalikest organisatsioonivormidest ja nende positsioonist ühinevas Euroopas. Lisaks tutvustatakse ekskursioonidel külalistele Lahemaa rahvusparki, Sagadi metsamuuseumi ning metsamajandust Kirde-Eesti põlevkivikarjääride alal.

Seminaril osalevad kõrged metsandusametnikud ning metsandusspetsialistid kogu Euroopast, sealhulgas naaberriikidest Soomest, Lätist ja Leedust. Teiste seas saabuvad Eestisse seminarile ÜRO Euroopa majanduskomisoni puidukomitee eesistuja Astrid Bergquist ja komitee liige Aleksander Korotkov. Osalevad ka Euroopa riigimetsanduse tippjuhid: Austria Liidumetsade aktsiaseltsi president Richard Ramsauer, Suurbritannia riikliku metsaettevõtte Forest Enterprise peadirektor Bob McIntosh, Soome metsavalitsuse peadirektor Jan Heino jt. Kokku on seminaril 35 osalejat 12 riigist.

Riigimetsa Majandamise Keskus on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine: metsa uuendamine, kasvatamine ja kasutamine ning metsakaitse korraldamine. RMK korraldab riigimetsades ulukihoolet ning jahi- ja loodusturismi, samuti on RMK ülesandeks tagada igaüheõigusega seotud metsakasutus.

Täiendav info:

Olavi Paide
avalike suhete juht
Tel: (0) 628 1551
olavi@riigimets.ee