Algavad metsameeste kutsevõistlused 02.08

Homme ja ülehomme peetakse Värskas Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) korraldusel 33. metsamajanduse kutsevõistlused.

Traditsioonilisel metsameeste kokkusaamisel peetakse metsakasvatajate mitmevõistlus metsaülematele, metsnikele ja erametsakonsultantidele, noorendike hooldamise võistlus, raievõistlus, traktoristide mitmevõistlus, jäägrite mitmevõistlus, raamatupidajate mitmevõistlus, võrkpallivõistlus ning viktoriin. Peale kutseoskuste võrdlemise on kahepäevase ürituse kavas ka meelelahutusprogramm.

Lisaks RMK töötajatele osalevad kutsevõistlustel ka keskkonnaministeeriumi metsandusosakonna, maakondade keskkonnateenistuste, EPMÜ metsandusteaduskonna, Luua Kõrgema Metsakooli, Eesti Metsakorralduskeskuse ja Erametsakeskuse esindajad, samuti põhjanaabrite riigimetsa majandaja, Soome Metsavalitsuse esindajad.

Üle 1700 töötajaga RMK jaguneb 3 puhkemajanduse ning 5 metsamajanduse regiooniks, need omakorda 80 metskonnaks. Puhkemajanduse osakond juhib Sagadis ja Räpinas paiknevate koolituskeskuste tegevust ning Tartus paiknev taimlamajanduse osakond 2 puukooli ja 57 taimla tööd.

Riigimetsa Majandamise Keskus on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine: metsa uuendamine, kasvatamine ja kasutamine ning metsakaitse korraldamine. RMK korraldab riigimetsades ulukihoolet ning jahi- ja loodusturismi, samuti on RMK ülesandeks tagada igaüheõigusega seotud metsakasutus.

Täiendav info:

Olavi Paide
avalike suhete juht
Tel: (0) 628 1551
olavi@riigimets.ee