RMK nõukogu toetab Mõniste ja Taheva metskondade liitmist 01.06

Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) nõukogu otsustas oma eilsel koosolekul, et peab põhjendatuks ja toetab RMK peadirektori otsust jooksvas kahjumis oleva Mõniste metskonna liitmise kohta Taheva metskonnaga.

Mõniste metskonna tegevuse kulud ületavad oluliselt tulusid - 1999. aastal sai metskond 200 000 krooni kahjumit ning tänavune eelarve on metskonna poolt planeeritud 0,6 miljoni kroonise defitsiidiga. Samuti on metskonna kontor amortiseerunud ja vajab suuri investeeringuid, kuid 12 kilomeetri kaugusel asuva Taheva metskonna kontor on renoveeritud ja heas korras. Mõniste metskonna 19 töötajast koondatakse seoses liitmisega kolm: peatselt pensionile jääv abimetsaülem, kellele RMK hakkab maksma vastavalt kollektiivlepingule eelpensioni, ning raamatupidaja ja koristaja, kes on pensioniealised. Metsatööde maht jääb metskondade liitmisel samaks ning metsatööliste töö säilib senises mahus.

Mõniste metskonna liitmine on osa viimastel aastatel toimunud RMK struktuuri optimeerimise protsessist, mille eesmärgiks on efektiivsem metsamajandus. Protsessi käigus on tunduvalt vähendatud metskondade arvu, ühendades väiksemad struktuuriüksused suuremateks. 1996. aastal oli Eestis 186 metskonda, nüüdseks on ühendamisprotsess suuremas osas lõppenud ning pärast 1. juulit on Eestis 77 metskonda.

Oma eilsel koosolekul märkis RMK nõukogu, et kuna RMK on riigitulundusasutus, siis ei saa ta täita ülesandeid, mis ei ole talle seaduse või muude õigusaktidega pandud, ning seega ei ole RMK-l võimalik tegeleda otseselt sotsiaalsete probleemide lahendamisega, vaid kohalikku omavalitsust selles abistada.

Näiteks on RMK valmis, kui riik peab seda vajalikuks, andma Mõniste metskonna auto üle koolilaste transpordi korraldamiseks. Samuti paneb RMK Mõniste vallavalitsusele ette alustada Karisöödi pargi ühist hooldamist.

RMK nõukogu koosolekul osalesid nõukogu liikmed Andres Talijärv, Heiki Kranich, Aarne Kaasik, Tiit Kolk ja Tavo Uuetalu.

Riigimetsa Majandamise Keskus on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine: metsa uuendamine, kasvatamine ja kasutamine ning metsakaitse korraldamine. RMK korraldab riigimetsades ulukihoolet ning jahi- ja loodusturismi, samuti on RMK ülesandeks tagada igaüheõigusega seotud metsakasutus.

Täiendav info:

Olavi Paide
avalike suhete juht
Tel: (0) 628 1551
olavi@riigimets.ee