Riik sai nelja kuuga ligi pool aasta metsatulust 01.06

Riigimetsa Majandamise Keskus on tänavu esimese nelja kuuga maksnud riigieelarvesse metsatuluna 60,3 miljonit krooni, mis on 45% aastaeelarvesse planeeritust ning 11,4% rohkem kui mullu samal ajal.

RMK metsamajandustulu oli tänavu esimese 4 kuuga 378,3 miljonit krooni, mis on 48% aastaeelarves ette nähtust. Kasvavat metsa müüdi ligi pool miljonit tihumeetrit 66,7 miljoni krooni eest ning metsamaterjali üle kolmveerand miljoni tihumeetri 286,8 miljoni eest.

Tänavused metsakultiveerimistööd on riigimetsas praeguseks 100%-liselt tehtud. Kokku külvati ja istutati metsa 5642,3 hektaril.

Aasta esimese nelja kuuga tegi RMK puhkemajanduse osakond rohkem kui 436 000 krooni eest looduskaitsetöid. Igaüheõiguse objektidele kulutati üle 237 000 krooni.

Riigimetsa Majandamise Keskus on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine: metsa uuendamine, kasvatamine ja kasutamine ning metsakaitse korraldamine. RMK korraldab riigimetsades ulukihoolet ning jahi- ja loodusturismi, samuti on RMK ülesandeks tagada igaüheõigusega seotud metsakasutus.

Möödunud aastal oli RMK käive 745,1 miljonit krooni ja kasum 24,2 miljonit krooni. Metsatuluna riigieelarvesse maksis RMK 149,3 miljonit krooni.

Täiendav info:

Olavi Paide
avalike suhete juht
Tel: (0) 628 1551
olavi@riigimets.ee