Valiti RMK 2009.a stipendiaadid 06.10

2. oktoobril valis komisjon välja 2 RMK stipendiaati Eesti Maaülikoolist (EMÜ) ja ühe stipendiaadi Luua Metsanduskoolist.

Metsandushariduse toetamiseks mõeldud Heino Tederi nimelise stipendiumi saajaks EMÜ-s on 2. aasta metsanduseriala magistrant Argo Strantsov. Argol on väga head õppetulemused, ta on ühiskondlikult aktiivne ja töötab lisaks koolile metsaparanduse projekteerimisfirmas Laanekraav OÜ.

Teiseks stipendiaadiks sai sama eriala 2. aasta magistrant Aleksei Andrianov, kes plaanib jätkata õpinguid doktoriõppes.

Stipendiumitaotluse esitas 8 EMÜ magistriõppe üliõpilast. RMK annab välja 2 stipendiumi, a`50 000 krooni õppeaastaks (10 kuuks, kuus 5000 krooni).

Luua Metsanduskooli metsamajanduse eriala õpilasele omistatava Toomas Ehrpaisi nimelise stipendiumi sai Marek Kangur, kellele RMK maksab õppeaasta vältel 3000 krooni kuus. Valiku kriteeriumiteks olid õppetulemused, erialane- ja ühiskondlik aktiivsus.

Toomas Ehrpaisi nimelise stipendiumi eesmärk on populariseerida metsanduse eriala, tõsta õpilaste motivatsiooni ning aidata kaasa RMK-le kvalifitseeritud tööjõu tagamisele.

RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. Lisaks loob RMK puhkevõimalusi Eesti riigimetsas ja kaitsealadel ning kujundab loodusteadlikkust. RMK majandab 38% Eesti metsadest.

Lisainfo:


Tiit Timberg
R
MK juhatuse liige
Tel 504 5761
tiit.timberg@rmk.ee
www.rmk.ee