Riigi jahipiirkonnad läbisid põhjaliku haldusmuudatuse  11.08

RMK on põhjalikult ümber korraldanud riigi poolt hallatavate jahimaade kasutamise ning andnud 9 peamiselt eramaadest koosnevat jahipiirkonda üle Keskkonnaametile. RMK haldusesse jääva kuue jahipiirkonna riigimaade osakaal on 75%.

Ümberkorralduste tulemusena loobub RMK kokku ligi 220 000 hektarist valdavalt eramaadel asuvast jahimaast ning on sellega seoses esitanud Keskkonnaametile taotluse üheksa jahipiirkonna – Hageri, Ilumetsa, Kaansoo, Kooraste, Leluselja, Leva, Porkuni, Põhja-Kõrvemaa ja Vaibla – kasutusõiguse loa ennetähtaegseks lõpetamiseks.

RMK jahimajandusosakonna juhataja Kalev Männiste sõnul jätkab RMK edaspidi kuue jahipiirkonna haldamist, mis tähistatakse lähiajal analoogselt riigimetsa maaga. „RMK jahialadel keskendume eelkõige jahipidamisvõimaluste pakkumisele Eesti jahimeestele, kellel endil puudub jahipiirkonna kasutamise õigus,“ sõnas Männiste. Eramaa omanikust jahimeestele tagab RMK hallatavates jahipiirkondades ulukikahjustuste ennetamiseks ja vältimiseks jahipidamisvõimalused.

Kalev Männiste tänas RMK nimel koostöö eest kõiki eramaa omanikke, kes on RMK-l lubanud seni oma maaomandit jahimaana kasutada. „Seni maaomanikega sõlmitud maakasutuslepingud anname üle uutele jahirentnikele niipea kui need selguvad,“ kinnitas Männiste.

RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. Lisaks loob RMK puhkevõimalusi Eesti riigimetsas ja korraldab oma maadel jahipidamist ning aitab kaasa elujõuliste ulukiasurkondade säilimisele. RMK majandab 38% Eesti metsadest ning haldab 3% riigi jahimaadest.

Lisainfot jahipidamise kohta riigimetsas leiab aadressilt www.rmk.ee/teemad/jaht .

Lisateave:
Kalev Männiste
RMK
jahimajandusosakonna juhataja
Telefon 513 9642
e-post kalev.manniste@rmk.ee
www.rmk.ee