RMK Sagadi looduskool saab 10-aastaseks 21.04

Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) Sagadi metsakeskuse looduskool tähistab täna oma 10. sünnipäeva konverentsiga, kus tuntud valdkonnad arvamusliidrid kõnelevad inimeste keskkonnateadlikkusest, loodusharidusest ja õuesõppest.

„Sünnipäeval pakutakse külalistele ikka parimat, mistõttu on konverents, kus jagavad oma mõtteid keskkonnahariduse valdkonna arvamusliidrid ja teadlased, Sagadi looduskooli koostööpartnerite ja sõprade jaoks just see parim,“ ütles Sagadi looduskooli arendusjuht Asta Tuusti.

Konverents algab Sagadi konverentsikeskuses täna, 21. aprillil kell 11. Ettekannetega esinevad näiteks RMK juhatuse esimees Aigar Kallas, Riigikogu keskkonnakomisjoni esimees Marko Pomerants, Tallinna Ülikooli Haridustehnoloogia keskuse juhataja Mart Laanepere, Tartu Ülikooli bioloogilise mitmekesisuse keskuse professor Martin Zobel, õuesõppe eestvedajad Kristel Vilbaste ja Mikk Sarv ning Tartu Keskkonnahariduse juhataja Robert Oetjen. Lisaks tutvustavad Rocca al Mare Kooli õpilased oma loodusklassi kogemusi Sagadi looduskoolist.

RMK Sagadi looduskool on uudse metoodika rakendamise, programmiarenduse, õppematerjalide väljatöötamise ja juhendajate koolitamise kaudu mõjutanud loodushariduskeskuste võrgustiku arengut kogu Eestis. Kümne aasta jooksul on loodusharidusprogrammides osalenud üle 37 tuhande õpilase. Keskkonnaalase täienduskoolituse on läbinud üle 12 tuhande õpetaja, metsamehe, loodusgiidi ja huvilise.

RMK Sagadi looduskool alustas tegevust 1999. aasta kevadel. Esimesena omataoliste seas pakuti õppekavakohaseid loodusharidusprogramme üldhariduskoolidele. Tänaseks on looduskoolist saanud keskkonnahariduskeskus, kus õpilaste kõrval leiavad sobivat keskkonnakoolitust õpetajad, loodusgiidid ja teised huvilised. 2008. aastal viidi läbi 211 loodusharidusprogrammi, milles osales 4165 õpilast. Toimus 58 koolitust 2090 osalejaga.

RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. Lisaks loob RMK metsapuhkuse veetmise võimalusi Eesti riigimetsas ja kujundab loodusteadlikkust. RMK majandab 38% Eesti metsadest.

Lisainfo:
Asta Tuusti
RMK Sagadi looduskooli arendusjuht
Telefon 676 7896, 507 6485
e-post asta.tuusti@rmk.ee
www.rmk.ee
www.sagadi.ee