RMK kingib üldhariduskoolidele metsateemalise DVD 28.11

Reedel, 28. novembril Tartusse jõudnud rändnäituse „Jälg metsas“ raames kinkis Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) Eesti üldhariduskoolidele Hendrik Relve lugudega metsateemalise DVD „Puu sõbraks“.

Tuntud loodusemehe Hendrik Relve sõnul koosneb DVD 21-st keskkonnasaates Tasakaal esinenud lõigust, mis kirjeldavad Eestis kasvavaid puid ja põõsaid. „Koolidele on see film suurepäraseks õppevahendiks, samuti teenib see hästi üldharivat ja meeltlahutavat eesmärki,“ lisas Relve. DVD on toodetud OÜ Vesilind poolt ning see saadetakse kokku 585-le üldhariduskoolile üle Eesti.

Haridusminister Tõnis Lukase hinnangul on nii metsateemaline rändnäitus kui ka toodetud DVD igale üldhariduskoolile väärtuslikuks lisaõppematerjaliks. „Köitev ja kaasaegne õppematerjal aitab muuta ainetunnid põnevaks,“ lisas Tõnis Lukas.

RMK koos Haridus- ja Teadusministeeriumiga on koole loodusharidusliku õppematerjaliga varustanud juba mitmeid aastaid. „Koolilaste loodusteadlikkuse kasvatamist peab RMK väga oluliseks ja Hendrik Relve puulood on selleks ideaalsed,“ ütles RMK loodushoiu osakonna juhataja Marge Rammo. „Tänases kiirelt linnastuvas maailmas ei ole kõige tavalisemate puude ja põõsastega tutvuse sobitamine kõigile lastele üldsegi nii lihtne,“ lisas Marge Rammo.

2007. aastal ilmus koolide tarbeks raamat „Väike metsanduskursus”, mille kirjutas õpilaste vaatenurga avardamiseks EMÜ metsanduse emeriitprofessor Ivar Etverk RMK tellimusel. Koolidele jagati neid toona 6000 tükki.

2006. aastal kingiti koolidele metsa eluringi tutvustav, 12 minutit kestev DVD-formaadis õppefilm, mis valmis Unifilmis põhiliselt saatesarja „Osoon” tarbeks salvestatud materjalide põhjal.

2001. aastal andis RMK ministeeriumile üle rohkem kui 14 000 looduses liikumise käsiraamatut “Ränduri aabits”, mis jõudsid kõikidesse Eesti koolidesse, sealhulgas said 96 kooli venekeelsed trükised.

RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. RMK kasvatab metsauuendusmaterjali, korraldab metsatöid, tegeleb metsa ja puidu müügiga ning korraldab ulukihoolet. Lisaks loob RMK looduses liikumise ja metsapuhkuse võimalusi puhkealadel ning kujundab loodusteadlikkust. RMK majandada on 38% Eesti metsadest.

Lisainfo:
Marge Rammo
RMK loodushoiu osakonna juhataja
Telefon 513 7035
e-post marge.rammo@rmk.ee

Hendrik Relve
Telefon 5635 9315

Rändnäituse Jälg metsas kohta täpsemalt www.rmk.ee/jalgmetsas
Pressiteade: /pages.php3/010614,4239