RMK ja Tööturuamet teevad koostööd koondatavate nõustamisel 16.01

Tööturuamet karjäärinõustajad ja konsultandid nõustavad Riigimetsa Majandamise Keskusest (RMK) koondatavaid inimesi. RMK koondab üle Eesti 43 inimest. Töölt vabanevad RMK metskondade raamatupidajad ja asjaajajad. RMK ja Tööturuameti koostöös viiakse RMK regioonikeskustes ning Tööturuameti Lääne-Virumaa esinduses läbi 4 teabepäeva.

Tööturuamet annab koondatutele informatsiooni vabadest töökohtadest, nõustab kohapeal koondatuid ja pakub vajadusel karjäärinõustamist, et toetata inimest tema edasiste valikut osas. Peale selle on inimesel võimalus saada ka täiend- või erialakoolitust, mis võimaldab kiiresti tööturule naasta.

Tööturuameti peadirektor Tiina Ormisson ütles, et koostöö ettevõtte, koondatavate inimeste ja tööturuameti vahel tagab, et selline raske kogemus nagu koondamine läheks kõigil osapooltel võimalikult valutult ja inimesed leiaksid võimalikult kiiresti uue töökoha.

RMK juhatuse esimehe Aigar Kallase sõnul ei jäta RMK koondatavaid omapäi, vaid aitab igati kaasa uute töökohtade otsimisel.

RMK on Metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. RMK kasvatab metsauuendusmaterjali, korraldab metsatöid, tegeleb metsa ja puidu müügiga ning korraldab ulukihoolet. Lisaks loob RMK looduses liikumise ja metsapuhkuse võimalusi puhkealadel ning kujundab loodusteadlikkust. RMK majandada on 38% Eesti metsadest.

Lisainfo:

Aigar Kallas
RMK juhatuse esimees
gsm 528 1299, aigar.kallas@rmk.ee
www.rmk.ee