RMK andis välja külastajate seire käsiraamatu 12.06

RMK andis välja Põhja- ja Baltimaade ühise projekti raames valminud ja eesti keelde tõlgitud käsiraamatu "Külastajate seire loodusaladel - Põhjamaade ja Balti riikide kogemustel põhinev käsiraamat".

Käsiraamatu eesmärk on pakkuda loodusalade majandajatele meetodeid, vahendeid ja ideid, mille abil on võimalik saada rohkem informatsiooni puhkajatest ja loodusalade kasutusest. Selle on koostanud loodusalade külastajaseiremeetodite ekspertgrupp ja raamatu eesmärk on võtta Põhja- ja Baltimaades kasutusele ühtlustatud meetodid.

"Loodetavasti loob eesti keelde tõlgitud käsiraamat võimaluse ja alused ühtsete andmete saamiseks kõigi Eesti loodusalade rekreatiivse kasutuse kohta," ütles RMK puhkemajanduse osakonna juhataja Marge Rammo.

Raamatuga saab tutvuda aadressil /pages.php3/01032101.

Lisainfo:
Marge Rammo
RMK puhkemajanduse osakonna juhataja
Telefon 676 7530, 513 7035
e-post marge.rammo@rmk.ee 
www.rmk.ee/metsapuhkus