RMK arendab Viljandimaal uut looduskeskust 03.12

Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) investeerib järgneva kolme aasta jooksul Viljandimaal asuva endise Aimla mõisakompleksi renoveerimisse ja looduskeskuse arendamisse 7 miljonit krooni. Aastal 2011 peaks mõisakompleks olema täielikult renoveeritud, loodusõppeprogramme viiakse Aimlas läbi alates tänavu suvest.

Uue looduskeskuse eesmärk on tutvustada Eesti looduskultuuri, traditsioonilisi käsitöö ja puidukasutamisviise ning edendada inimeste üldist keskkonnateadlikkust. Aimla looduskeskuse ja Sakala puhkeala arendamiseks hakkab RMK koostööd tegema Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemiaga.

„Viljandimaal paiknevast RMK Sakala puhkealast koos Aimla mõisakompleksiga tõotab kujuneda väärtuslik õpi- ja loodushoiukeskkond, selle sihipäraseks arendamiseks on meil hea meel Viljandi Kultuuriakadeemiaga koostööd teha,“ ütles RMK loodushoiu osakonna juhataja Marge Rammo.

Varem paiknes nendes hoonetes RMK Aimla metskond, kuid peale suviseid ümberkorraldusi RMK-s see suleti ning alustati arendamist looduskeskuseks. „Aimla mõisa on esmamainitud 16. sajandil ja on seega väga sobilik kultuuripärandi tutvustamiseks ja levitamiseks,“ lisas Marge Rammo.

Aastaks 2011 saab looduskeskuses olema viis erineva otstarbega osa: peamaja, töökoda, majandushoone, ait ja õueala, kus on võimalik läbi viia erinevaid loodusõppeprogramme, üritusi ja näituseid. „Sealsetes ruumides saab korraldada keskkonnateemalisi laste- ja noortelaagreid ning puidutöökojas saavad külastajad meisterdada puidust esemeid,“ kirjeldas Marge Rammo looduskeskuse poolt pakutavaid tulevikuvõimalusi. Tema sõnul saavad huvilised looduskeskust külastades infot näiteks Eesti metsades elavate lindude ja loomade kohta, samuti tutvuda nende liikumise ja käitumistavadega, söömisharjumustega ning sellega, kus ja kuidas neid võimalik kohata on.

Koostööväljundiks Viljandi Kultuuriakadeemiaga saab olema eesti looduskultuuri, käsitöö ja puidukasutamise traditsioone ning keskkonnateadlikkust puudutava täiend- ja ümberõppe, õppepäevade ja muude valdkonna hariduslike tegevuste läbiviimine. Samuti traditsioonilise ehituskeskkonna väärtustamine RMK Sakala puhkealal ning koostöö teadus- ja arendusuuringute läbiviimisel.

RMK on riigimetsa rajanud 13 erinevat puhkeala, kus on kokku 720 km liikumisradasid, 42 telkimisala ja 499 lõkke tegemise kohta. Peatuda saab 24 metsamajas või metsaonnis. RMK pakub loodushariduslikku tegevust 13 looduskeskuses ja Sagadi looduskoolis. Alates 1. juulist 2008 kuulub RMK alla ka Elistvere loomapark. 2007. aastal külastati riigimetsa looduspuhkuse eesmärgil 820 000 korral.

RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. RMK kasvatab metsauuendusmaterjali, korraldab metsatöid, tegeleb metsa ja puidu müügiga ning korraldab ulukihoolet. Lisaks loob RMK looduses liikumise ja metsapuhkuse võimalusi puhkealadel ning kujundab loodusteadlikkust. RMK majandada on 38% Eesti metsadest.

Lisainfo:
Marge Rammo
RMK loodushoiu osakonna juhataja
Telefon 676 7530, 513 7035
e-post marge.rammo@rmk.ee
www.rmk.ee

Aimla mõisa kohta Eesti mõisaportaalis: http://mois.ee/vilj/aimla.shtml