Toetatud uurimisprojekt 2018

Kaitstavate metsafragmentide eesmärgipärasuse suurendamine

Arvestatav osa Eesti kaitsealustest metsadest on väikesed, <15 ha suurused fragmendid, mis on ümbritsetud majandusmetsaga. Sellised metsakillud on olulised, sest need pakuvad elupaika paljudele hajusalt levinud ohustatud liikidele. Samas ei moodusta need isereguleeruvaid looduslikke tervikuid ning on ohustatud välismõjude poolt, mistõttu on ohus ka nende loodusväärtused. Projekti käigus uurime, kas loodusväärtuste püsimine kaitsealustes metsafragmentides sõltub sellest, kuidas majandada neid ümbritsevaid metsasid ning koostame majandamissoovitused loodusväärtuste paremaks hoidmiseks. Projekt teostatakse Tartu Ülikooli ja Eesti Maaülikooli koostöös

Projektijuht: Kadri Runnel, Tartu Ülikool

Projekti põhitäitjad: Anneli Palo, Piret Lõhmus, Raul Rosenvald, Indrek Tammekänd
Projekti kestvus: 36 kuud
Rahastamise maht: 152 517 eurot
Projekti lõpparuanne


Biotõrje efektiivsus ja antagonistlike seente kasutamine juurepessu tõrjes hariliku kuuse puistutes ning erinevate taimetüüpide nakatumine viljakates kasvukohatüüpides

Hariliku kuuse puistute kasvu viljakates kasvukohatüüpides pärsib juuremädanike ulatuslik levik. Juurepessu poolt tekitatavaid kahjustusi aitab leevendada biopreparaadi Rotstop® kasutamine. Projekti käigus analüüsitakse preparaadi tõhusust ja töötlemisega kaasnevaid mõjusid elustikule, lisaks uuritakse ka teisi antagonistlike seeneliike ning nende toimet juurepessu vastu. Juuremädanike tekitajad on viljakates kasvukohatüüpides agressiivse levikuga ning võivad noori puid nakatada juba varajases eas. Noorte puude juuremädanikega nakatumise analüüsimiseks rajatakse erinevate taimetüüpidega katsealad. Projekt teostatakse Eesti Maaülikooli ja Tartu Ülikooli koostöös

Projektijuht: Tiia Drenkhan, Eesti Maaülikool

Projekti põhitäitjad: Kadri Põldmaa, Tiit Maaten, Kalev Adamson, Leho Tedersoo, Rein Drenkhan
Projekti kestvus: 36 kuud
Rahastamise maht: 194 213,6 eurot
Projekti EMÜ lõpparuanne
Projekti TÜ lõpparuanne