Põlula kalakasvandus 

Põlula kalakasvandus on ainus kalavarude taastamisega tegelev riiklik üksus Eestis. RMK koosseisu kuulub Lääne-Virumaal Lavi külas tegutsev kalakasvandus alates 2014. aastast, ent Lavi ohvriallika vees on kalu kasvatatud juba 19. sajandi lõpust. 

Praegu kasvatatakse Põlulas lõhet, meriforelli ja siiga, tulevikus loodetavasti ka harjust ning teisi kaitsealuseid ja ohustatud liike. Kasvatatud noorkalad asustatakse nendesse Eesti jõgedesse, kus asurkonnad on hävinud või vajavad kalakasvatusliku taastootmise tuge.

Tagasta märgis! 

Enamus noorkalu märgistatakse, lõigates neil ära rasvauim. Väiksemale osale pannakse individuaalmärgis, et hinnata, kuhu kalad rändavad, kuidas kasvavad, kui paljud neist jäävad ellu ja kui paljud püütakse välja. Põlula kalakasvandus ootab väga, et kõik kalamehed, kes püüavad märgisega kala, annaksid oma leiust teada kas veebilehel oleva ankeedi, makstud vastusega ümbriku või lihtsalt e-posti teel. Iga tagastatud märgise eest saab tasu 5,11 eurot, lisaks kingiks kvaliteetse landi ning vastuskirja noorkala asustamisandmetega.  

Loe lõheliste kasvatamise ning märgise tagastamise kohta lähemalt Põlula kalakasvanduse kodulehelt.