Ametid metsas: metsnik – sild kogukonna ja ettevõtte vahel 10.04

Metsnike ülesanded enne ja pärast ümberkorraldusi riigimetsanduses 2008. aasta suvel on oluliselt muutunud. Enne reformi oli metsniku ülesandeks väikeses, territoriaalses jaoskonnas tegeleda kõigi töödega: metsauuendus, metsaraied, puidumüük, metsavalve, teede ja kuivendussüsteemide hooldus, remont ja ka ehitus. Tööde planeerimine oli siis peamiselt abimetsaülema ja metsaülema ülesanne.