Põlvamaa metskond 

RMK Põlvamaa metskonna kontaktandmed
Keskuse tee 1, Ristipalo küla, Räpina vald, 64418 Põlva maakond 
E-post polvamaa@rmk.ee 

Nimi Ametinimetus Mobiil
Tiit Timberg Metsaülem 504 5761

Kõikidele RMK metskondadele koostatud pikaajalised metsa majandamise kavad annavad ülevaate metskonna hallatavatest metsavarudest ja määratlevad olulisemad tegevussuunad nii maakasutuses kui ka metsamajanduses aastateni 2021...2022.

Vaata Põlvamaa metskonna metsa majandamise kava aastani 2021 ja kaarti.