Lääne-Virumaa metskond 

RMK Lääne-Virumaa metskonna kontaktandmed
Loobu kontor, Loobu küla, Kadrina vald, 45220 Lääne-Viru maakond
E-post laane-virumaa@rmk.ee 
 
Nimi Ametinimetus Mobiil
Andres Lavrenov Metsaülem 505 0991

Kõikidele RMK metskondadele koostatud pikaajalised metsa majandamise kavad annavad ülevaate metskonna hallatavatest metsavarudest ja määratlevad olulisemad tegevussuunad nii maakasutuses kui ka metsamajanduses aastateni 2021...2022.

Vaata Lääne-Virumaa metskonna metsa majandamise kava aastani 2021 ja kaarti.