Harjumaa metskond 

RMK Ida-Harjumaa metskond
Nulu allee 2, Jägala küla, Jõelähtme vald 74205 Harju maakond
e-post ida-harjumaa@rmk.ee 
Nimi Ametinimetus Mobiil
Andrus Kevvai Ida-Harjumaa metsaülem 506 6931
RMK Lääne-Harjumaa metskond  
Koidu tn 3, Risti alevik, 90901 Läänemaa
e-post laane-harjumaa@rmk.ee        
NimiAmetinimetusMobiil
Jürgen Kusmin Lääne-Harjumaa metsaülem 505 3387

Kõikidele RMK metskondadele koostatud pikaajalised metsa majandamise kavad annavad ülevaate metskonna hallatavatest metsavarudest ja määratlevad olulisemad tegevussuunad nii maakasutuses kui ka metsamajanduses aastateni 2021...2022.

Vaata Harjumaa metskonna metsa majandamise kava aastani 2022 ja kaarti.