Euroopa Liidu toetused

Euroopa Liidu (EL) liikmesriikide majanduslike ja sotsiaalsete erinevuste vähendamiseks on loodud ühtne regionaalpoliitika ning seda teostatakse erinevate fondide vahendusel.

Struktuuritoetust antakse ELi liikmesriikidele perioodil 2007-2015 kolmest fondist:
    * Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF);
    * Euroopa Sotsiaalfond (ESF);
    * Ühtekuuluvusfond (ÜF).

KIKi kaudu vahendatakse toetusi kahe rakenduskava alusel:
Elukeskkonna arendamise rakenduskava (ERF ja ÜF toetused) ja
Inimressursi arendamise rakenduskava (ESF toetused).

RMK on toetust taotlenud järgnevate Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF) meetmete kaudu:

Samuti Ühtekuuluvusfondi meetmest: