RMK VÕTAB KONKURSI KORRAS TÖÖLE TAIMLA- JA SEEMNEMAJANDUSOSAKONDA KULLENGA TAIMLA TÖÖJUHI

kelle peamised tööülesanded on:
  • korraldada taimlas metsataimede kasvatamist; 
  • talvisel perioodil organiseerida metsast seemnete varumist;
  • vormistada ja sisestada andmebaasidesse tööga seotud dokumente. 
Parimal kandidaadil on:
  • kõrgharidus metsanduse või põllumajanduse valdkonnas; 
  • heal tasemel arvutikasutamise oskust (Word, Excel, Outlook, Internet);
  • hea eesti keele oskus kõnes ja kirjas;
  • kohusetunne, vastutus- ja otsustusvõime, usaldusväärsus ning korrektsus;
  • B-kategooria juhiluba.
Omalt poolt pakume:
  • oskustele ja töötulemustele vastavat töötasu
  • ametiautot
Taimla asukoht: Kullenga küla Tapa vald Lääne-Viru maakond.

Kandideerimiseks saada palun elulookirjeldus koos motivatsioonikirjaga hiljemalt 29. jaanuariks 2018 e-posti aadressile ylle.pallo@rmk.ee.
Lisainfo telefonil 50 38 430 või e-postiga aadressil esko.krinal@rmk.ee.


RMK VÕTAB TÖÖLE TEABEJUHI KARULA RAHVUSPARKI

kelle töö põhieesmärk on Karula rahvuspargi teavitavate tegevuste arendamine ja korraldamine. 

Peamised tööülesanded:

  • korraldab Karula rahvuspargi külastuskeskuse igapäevast tööd ja üldist asjaajamist;
  • korraldab külastuskeskuse arengutega seonduvaid tegevusi, sealhulgas taristu ja väljapanekutega seonduvat;
  • korraldab Karula rahvuspargi teavitustööd ja osaleb piirkondlikus teavitustöö planeerimises;
  • koostab ja valmistab ette Karula rahvuspargi teavitustööga seonduvaid materjale ning osaleb üldiste teabematerjalide koostamisel;
  • osaleb Karula rahvuspargi külastuskorralduslike arengute kavandamisel;
  • arendab koostööd erinevate osapooltega rahvuspargi ja piirkonna teavitustöö paremaks korraldamiseks.

Parimal kandidaadil on:

  • keskeri või kõrgharidus (eelistatavalt loodusteadused/ metsandus);
  • vähemalt aastane töökogemus antud alal;
  • loomingulisus ja koostööle orienteeritud tööstiil;
  • teadmised ning ülevaade Lõuna-Eesti ja Karula rahvuspargi loodusest, kultuuripärandist, vaatamisväärsustest ning kohalikest oludest;
  • avaliku esinemise ja lastega töötamise oskus;
  • kasuks tuleb võõrkeelte oskus (vene, inglise, soome);
  • autojuhiload ja auto kasutamise võimalus.

RMK pakub:

  • vaheldusrikast tööd;
  • meeldivat töökeskkonda Karula rahvuspargis;
  • motiveerivat töötasu.

Kandideerimiseks palume saata avaldus, elulookirjeldus ning oma nägemus Karula külastuskeskuse edaspidisest tööst ja arengust (nägemus maksimaalselt üks A4 lehekülg) hiljemalt 31. jaanuariks 2018 e-posti aadressile Jaak.Jansen@rmk.ee  märksõnaga "Karula teabejuht". Info mobiililt: 51 37 035 Marge Rammo.