RMK soovitab: marjad-seened on valmis 20.07

RMK kutsub Eesti inimesi riigimetsa korjama selle aasta esimesi metsaande – eestimaiseid mahetooteid, mis kasvavad väetiste, pestitsiidide ja muude taimekaitse-vahendite abita. RMK uuenenud veebilehel on nüüdsest ära toodud olulisemad marja- ja seenepiirkonnad ning palju muud infot metsaandide kohta.

RMK juhatuse liikme Tiit Timbergi sõnul ei saa ametlikult öelda, et kõik riigimetsast korjatud viljad on mahetooted, kuna vastava tunnustuse annab Taimetoodangu Inspektsioon vaid kindlatele piirkondadele, kui on teada ka viljade tarneahel. „Sellest hoolimata vastavad riigimetsadest korjatud viljad kõigile mahetoote tunnustele, sest RMK poolt rakendatud FSC säästva metsanduse standardi nõuetest lähtuvalt ei kasutata riigimetsades väetiseid, pestitsiide ega muid taimekaitsevahendeid,“ kinnitas Timberg.

Esimesena esitas marjade ekspordiga tegelev AS Saarek tänavu Taimetoodangu Inspektsioonile taotluse Eesti metsadest korjatud mustikatele, pohladele ja kukeseentele mahetoote tunnustuse saamiseks. Kuna inspektsioon nõudis tunnustuse andmiseks konkreetseid piirkondi, valiti välja kõige marjarikkamad RMK-le kuuluvad Lõuna-Eesti piirkonnad, kust korjatud marju ja seeni saab nüüd ka ametlikult mahetoodetena deklareerida.

Esimesed marjad on metsades valminud ning ka kukeseente ja marjade kokkuost Eestis algamas, mistõttu on kõik oodatud riigimetsa külastama ja metsaande korjama. RMK uuel veebilehel, aadressil www.rmk.ee/teemad/looduses-liikujale/marjad-seened on nüüdsest infot marjade ja seente kasvukohtade osas. Lisaks saab lehel www.rmk.ee/teemad/metsakool/metsaannid vastused küsimustele, kust ja millal üht või teist marja või seent otsida ja mille järgi neid ära tunda.