Metsaviktoriin 2010

Metsaviktoriin mitmekesistab loodusõpet!

RMK üheksas Metsaviktoriin pakkus peamurdmist nii õpilastele kui õpetajatele. Osavõtjaid oli kokku 5261 õpilast 346 klassist.

Metsaviktoriinil osaletakse klasside kaupa ja ka auhinnad – loodusõppeprogrammid RMK looduskeskustesse on määratud parema keskmise punktisumma saanud klassidele. Looduskaitse juubeliaastal oli suur osa küsimustest seotud looduse kaitsmise teemadega.

Õpetajad on leidnud metsaviktoriinis võimaluse loodusainete õpetamist mitmekesistada ja oma õpilastele hea töö eest tunnustust saada. Mitu 2010. aasta parimate klasside juhendajat on juba aastaid viktoriinist osa võtnud, kuid on lisandunud ka uusi edukaid tegijaid. Metsaviktoriini korraldamisel on tublidel ja aktiivsetel õpetajatel tähtsaim osa – oskus ja tahe õpilaste arvutihuvi loodusõppe arendamiseks ära kasutada, otsides internetist lisamaterjale ja -ülesandeid. Üheks selliseks ongi RMK Metsaviktoriin. Seetõttu tunnustasime ka paremate klasside juhendajaid-õpetajaid nende tubli töö eest.

Vaata parimate tulemusi siin.

Vaata kõiki tulemusi siin.
Vaata õigeid vastuseid siin.