Väikekiskjad

Eestis võib jahti pidada kaheksale väikekiskjale.

Väikeulukid on rebane, šaakal, kährikkoer, mink, tuhkur, metsnugis, kivinugis, mäger, kobras, ondatra, halljänes, valgejänes ja erinevad linnud. Vastavalt jahieeskirjale võib väikekiskjatele jahti pidada järgmistel aegadel:

  • Rebasele võib pidada peibutus-, varitsus- või hiilimisjahti ning jahti kastlõksuga 1. augustist 31. märtsini; uru- või ajujahti ning jahti jahikoeraga või piirdelippe kasutades 1. oktoobrist jahiaasta lõpuni. 
  • Kährikule võib pidada peibutus-, varitsus- või hiilimisjahti ning jahti kastlõksuga aastaringselt, uru- või ajujahti ning jahti jahikoeraga või piirdelippe kasutades 1. oktoobrist jahiaasta lõpuni.
Kaitseala piires olevatel merelaidudel ja väikesaartel võib rebasele ja kährikule jahti pidada kastlõksu või jahikoeraga 1. oktoobrist 30. aprillini.
  • Mägrale võib pidada varitsus- või hiilimisjahti või jahti kastlõksuga 1. septembrist kuni jahiaasta lõpuni; uru- või ajujahti ning jahti jahikoeraga 1. oktoobrist jahiaasta lõpuni.

  • Mets- või kivinugisele või tuhkrule võib pidada jahti püünisrauaga puult või ehitisest või jahti kastlõksuga või varitsus- või hiilimisjahti 1. oktoobrist 31. märtsini ning jahti jahikoeraga 1. oktoobrist jahiaasta lõpuni.

  • Mingile ehk ameerika naaritsale võib pidada varitsus- või hiilimisjahti või jahti kastlõksuga aastaringselt ning jahikoeraga 1. oktoobrist jahiaasta lõpuni.
  • Šaakalile võib pidada peibutus-, varitsus-, hiilimis- või ajujahti ning jahti piirdelippe kasutades 1.septembrist jahiaasta lõpuni ning jahti jahikoeraga 1.oktoobrist jahiaasta lõpuni.