Konkursi "Metsapostkaart" tingimused

Kuna 2011. aasta on rahvusvaheline metsa-aasta, siis pühendame selle aasta konkursi just metsale. Selle ettevõtmisega kutsume Eesti kooliõpilasi üles vaatlema ärkavat kevadet ja Eestimaa loodust. Kõik nähtu tuleks aga joonistada postkaardile. Püüdke anda oma piltidele sisu – mõte ja tähendus, laske piltidel endil vaatajale rääkida ilma sõnadeta. Osaleda võivad kõik Eesti kooliõpilased.

Konkursi ajakava
 • Konkurss on avatud 21. märtsist.
 • Konkursile saab töid esitada 15. aprillini.
 • Rahvahääletus toimub 25. aprillist kuni 12. maini.
 • Rahvahääletuse pingerida selgub 13. mail.

Tööde esitamine
 • Töid saab esitada posti teel koolide kaupa.
 • Joonistused peavad olema tehtud paksema paberi ühele küljele mõõdus 10 x 15 cm või 15 x 10 cm. Kaardi teisele küljele tuleb trükitähtedega märkida autori ees- ja perekonnanimi, kool ja klass. 
 • Koguge tööd koolis kokku õpetajate kätte. Palume kõigil koolidel endil valida oma õpilaste tööde seast 10 paremat pilti ja saata need tööd üheskoos hiljemalt 15. aprillil 2011. postiaadressil:
RMK Pähni looduskeskus
Pähni küla
Varstu vald
66116 Võru maakond
 • Lisage kindlasti oma kooli postiaadress!

Hindamine
 • Metsa-aastale kohaselt kuuluvad sel aastal źüriisse metsamehed.
 • Erinevatest koolidest konkursile laekunud tööde hulgast valib žürii 100 paremat tööd ja avaldab need kampaanialehel. Nende 100 vahel toimub rahvahääletus paremuse pingerea väljaselgitamiseks.
 • Žürii võtab tööde hindamisel arvesse esitaja vanust, pildi sisulist sõnumit ja teostust.
 • Rahvahääletus lõpeb 12. mail ja siis selgub 100 rahvalemmiku pingerida.

Auhinnad

 • Preemia I – X kohale: autoriraamat ning loodusraamat.
 • Rahvahääletuse 36 parimat saavad endale auhinnaks autoriraamatu.
Autoriraamat on trükis, mis koosneb rahvahääletusel selgunud 36 parimast postkaardist.

Tööde kasutamine RMK poolt

Konkursi korraldajal on õigus töid esitada veebilehel ja teistes sotsiaalsetel eesmärkidel loodavates materjalides, märkides ära autor(id), ilma selle eest tasu maksmata.

Parimad tööd võivad leida aegade jooksul kasutust RMK materjalides olles seeläbi tuntuse ja tunnustuse toojaks autorile ja tema tööle. RMK on tegutsemas looduskasutuse korraldajana hoolitsedes selle eest, et looduskasutus ei ületaks looduse taluvuse piire ning säiliks bioloogiline mitmekesisus. Nimetatud sotsiaalsel eesmärgil võib töö leida kasutust loodusobjektidel ja matkajaid suunavatel trükistel.

Juhul, kui konkursi korraldaja soovib esitatud tööd kasutada uue töö loomisel kommertslikel eesmärkidel, siis võib see toimuda ainult autori nõusolekul ning täiendava kokkuleppe sõlmimisel.

Lähemad üritused üle Eesti