RMK Kagu regioon korraldab metsamajandamiskavade projektide tutvustamise 12.05

RMK Kagu regioon tutvustab huvigruppidele ja isikutele tänavu valmivaid, projektistaatuses olevaid metsamajandamiskavasid, mille alusel sätestatakse olulisemad majandustegevused järgnevaks kümneks aastaks.

2002. aasta inventeerimisandmete põhjal valmivad käesoleval aastal täiemahulised metsamajandamiskavad RMK Antsla, Erastvere, Ilumetsa, Misso, Orava,  Roosa, Räpina ja Võru metskonnale.

Projekti tutvustav arutelu toimub teisipäeval, 27. mail kell 11.00 RMK Kagu regiooni keskuse saalis Ristipalos, Põlvamaal. Metsakorraldusandmetega on eelnevalt võimalik tutvuda 19. - 26. mai tööpäevadel RMK Kagu regiooni kontoris. Arutelul osalemiseks on vajalik eelregistreerimine tööpäeviti telefonidel (079) 98 180, (079) 98 183.

Riigimetsa majandaja RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. RMK kasvatab metsauuendusmaterjali, korraldab metsatöid ning tegeleb metsa ja puidu müügiga. RMK loob igaüheõiguse teostamise võimalusi RMK puhkealadel ning arendab loodushariduslikku tegevust loodusmajades ja Sagadi looduskoolis.

Lisainfo:
Tiit Timberg
RMK Kagu regiooni peametsaülem
Telefon (079) 98 180, 050 45 761
E-post tiit.timberg@rmk.ee

 

Väliköök Padise vallas -
Eesti Parim Puitehitis 2011