Arhitektuurikonkurss puidust metskonnahoone ehitamiseks 21.10

Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK), Eesti Arhitektide Liit (EAL) ja Eesti Metsatööstuse Liit (EMTL) korraldavad avaliku arhitektuurivõistluse leidmaks parim lahendus RMK Triigi metskonna hoonele, mille põhiliseks konstruktsiooni ja viimistlusmaterjaliks oleks puit.

"Sellise konkursi korraldamisega soovib riigimetsa majandaja aidata kaasa puidu kui taastuva ning keskkonnasäästliku materjali kasutamise propageerimisele," ütles RMK metsamajanduse direktor Tavo Uuetalu. "Mets on Eesti üks peamisi taastuvaid loodusvarasid ning tervislikuma elukeskkonna loomiseks võiksid eestlased enda ümber kasutada rohkem looduslike materjale nagu puit."

Arhitektuurivõistlust toetav Eesti Metsatööstuse Liit propageerib puidu kasutamist selleks loodud Puuinfo programmi kaudu, mille ülesandeks on tagada puidu konkurentsivõime paranemine võrdluses teiste ehitusmaterjalidega. "Praegune olukord, kus isegi ühepereelamutest vaid kolmandik on puidust, viitab vajadusele parandada puidu mainet kaunite ja hästi ehitatud puidust hoonete abil," ütles EMTL-i asedirektor Märt Riistop.

Triigi metskonna hoone arhitektuurikonkursile on oodatud tööd, mille põhiliseks konstruktsiooni- ja viimistlusmaterjaliks oleks puit, mis väärtustavad puitu kui ehitus- ja viimistlusmaterjali ning milles leidub uudseid puidu kasutamise võimalusi. Võistluse preemiafond on 115 000 krooni, võitjad selgitab välja komisjon, kuhu kuuluvad Tavo Uuetalu ja Isak Piirsalu RMK-st ning arhitektid Andres Põime, Emil Urbel ja Peep Jänes EAL-ist.

Võistluse tingimusi väljastab EAL, üldtingimustega saab tutvuda ka internetis aadressil www.arhitektuur.ee/eal. Võistlustööde esitamise tähtaeg on 9. detsember 2002 kell 12. Võistlus on anonüümne ja märgusõnaline, võidutööde avamine toimub 20. detsembril 2002.

Arhitektuurivõistlusest võivad osa võtta kõik arhitektid, kes on EAL-i liikmed või grupid, kelle esitatava võistlustöö üheks kaasautoriks on EAL-i liige. Võistlusest osavõtjal peab olema õigus teostada Eestis ehituslikku projekteerimist ning tal peavad olema sellekohased kehtivad tegevuslitsentsid ja -load ning kutsetunnistused.

RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine: metsa uuendamine, kasvatamine ja kasutamine ning metsakaitse korraldamine. RMK korraldab riigimetsades ulukihoolet ning jahi- ja loodusturismi, samuti on RMK ülesandeks tagada igaüheõigusega seotud metsakasutus.

Lisainformatsioon:
Tavo Uuetalu, RMK metsamajanduse direktor, telefon (0) 628 1586, 050 45 069
Emil Urbel, arhitekt, telefon (0) 661 6250, 051 30 351