RMK andis valdadele üle neli kontorihoonet 02.07

RMK on tänaseks kohalikele omavalitsustele üle andnud neli RMK tegevuseks mittevajalikku kontorihoonete kompleksi. RMK hooned saavad tasuta enda kasutusse Vara vald Tartumaal, Maidla vald Ida-Virumaal ning Saarde ja Surju vallad Pärnumaal.

RMK juhatuse liikme Tiit Timbergi sõnul oli RMK jaoks oluline, et kasutuseta hooned leiaksid hea peremehe ja mõistliku kasutuse. „Konkreetsetel valdadel oli lisaks põhjendatud soovile ka läbimõeldud tegevuskava ja kindel arenguplaan,“ selgitas Timberg. RMK kasutuseta hoonete üleandmine valdadele toimus Riigikogu majanduskomisjoni otsuse alusel.

Tartumaal asuva Vara valla vallavanem Andres Kärp ütles, et endine metskonna kontorihoone on RMK poolt väga kena kingitus kogu Vara valla rahvale. „Tänu sellele on Alajõe küla rahval nüüdsest päris oma külakeskus,“ rõõmustas Kärp.

Lisaks Vara vallale sai RMK hoonete omanikuks Pärnumaa Saarde vald, kellele kuulub nüüd endise Lodja metskonna kontorihoone koos kõrvalhoonetega, ajalooline postijaama hoonetekompleks. Vallal on plaan rajada sinna muuseum ning tulevikus ka päevakeskus.

Surju vald on juba alustanud endise Kilingi metskonna ajaloolisesse kontorihoonesse ja kõrvalhoonetesse külakeskuse rajamist. Ida-Virumaal asuvas Oandu metskonna endises kontorihoones tegutseb juba Maidla valla külakeskus ja raamatukogu. Mõlemad vallad on seni hooneid RMK-lt rentinud.

RMK vajab eelmisel aastal toimunud töökorralduslike muudatuste tulemusel senisest vähem kontorihooneid. Kui varasemalt oli pidevas kasutuses 80 kontorihoonet, siis nüüd on üle Eesti kasutuses 33 kontorit, millele lisanduvad töökohad 18 RMK looduskeskuse hoones.

Valdava osa ülejäänud endiste kontorihoonete osas on langetatud müügiotsus, selleks lahendatakse hoonete teenindusmaade teemat ja moodustatakse kinnistuid. Kuni müügiprotsessi lõpuni hoolitseb RMK selle eest, et hooned ja hoonete ümbrus püsiksid heas seisukorras.

RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. Lisaks loob RMK puhkevõimalusi Eesti riigimetsas ja kaitsealadel ning kujundab loodusteadlikkust. RMK majandab 38% Eesti metsadest.

Lisainformatsioon:
Tiit Timberg
RMK juhatuse liige
Telefon 676 7061, 504 5761
e-post tiit.timberg@rmk.ee
www.rmk.ee

Andres Kärp
Vara vallavanem
Telefon 734 3835, 523 1591
e-post andres@varavald.ee
www.varavald.ee