RMK VÕTAB KONKURSI KORRAS TÖÖLE NELI METSAKORRALDAJAT 

Tööpiirkondadeks on Valgamaa Valga piirkond, Valgamaa Koorküla piirkond, Pärnumaa Audru piirkond, Saaremaa lääneosa.

Metsakorraldaja peamised tööülesanded on:

  • metsaeraldiste takseerkirjelduste koostamine ja uuendamine eraldiseviisilise inventuuri teel;
  • metsaeraldiste ja kvartalite ruumikuju loomine ja uuendamine;
  • metsakorralduse numbri-ja ruumiandmete haldamine ja aktuaalsuse tagamine metsa infosüsteemis.

Parimal kandidaadil on:

  • tunnistus metsakorraldaja eksami ja katsetöö läbimise kohta vastavalt Metsaseaduse § 12- le;
  • geoinfosüsteemi kasutamise kogemus;
  • head eeldused iseseisvaks tööks metsas;
  • hea orienteerumisvõime;
  • B-kategooria juhiload.

Omalt poolt pakume:

  • oskustele ja töötulemustele vastavat töötasu

Kandideerimiseks saada palun elulookirjeldus koos motivatsioonikirjaga e-posti aadressile ylle.pallo@rmk.ee.

Lisainfo Valgamaa töökohtade osas telefonil 51973361või e-postiga aadressil tauno.piho@rmk.ee .

Lisainfo Pärnumaa ja Saaremaa töökoha osas telefonil 5152641 või e-postiga aadressil  arli.aru@rmk.ee.