RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS

korraldab metsamaterjali müügiks avaliku elektroonilise enampakkumise

Enampakkumine korraldatakse lähtudes Vabariigi Valitsuse 4. jaanuari 2007. a määrusest nr 1 „Riigimetsas kasvava metsa raieõiguse ja metsamaterjali müügi kord”.

Enampakkumine avatakse 30.10.2015 kell 10:00 internetikeskkonnas aadressil www.metsaoksjon.ee

Pakkumisele registreerimine lõppeb 30 minutit enne pakkumise esitamise tähtaega.

Pakkumine on dünaamilise (5 minutilise perioodiga pikeneva) lõpuga

820 m3 männipalke Võrumaal RMK Antsla metsandikus

Palkide pikkus 3,0-6,0 m +ülemõõt, ladvaläbimõõt 10-18 cm, kvaliteet vastavalt RMK palkide standardile, Tabel 2.1. okaspuupalkide kvaliteet

Tarneperiood 8.11.2015-31.12.2015

Alghind Müüja laos 55,00 EUR/ m3 millele lisandub veokulu ja käibemaks

Pakkumise esitamise tähtaeg 5.11.2015 kell 9:30

Minimaalne müüdav kogus 100 m3

610 m3 männipalke Raplamaal RMK Mahtra metsandikus

Palkide pikkus 3,0-6,0 m +ülemõõt, ladvaläbimõõt 10-18 cm, kvaliteet vastavalt RMK palkide standardile, Tabel 2.1. okaspuupalkide kvaliteet

Tarneperiood 8.11.2015-31.12.2015

Alghind Müüja laos 55,00 EUR/ m3 millele lisandub veokulu ja käibemaks

Pakkumise esitamise tähtaeg 5.11.2015 kell 10:00

Minimaalne müüdav kogus 100 m3

6140 m3 männipalke Põlvamaal RMK Kiidjärve metsandikus

Palkide pikkus 3,0-6,0 m +ülemõõt, ladvaläbimõõt 18-28 cm, kvaliteet vastavalt RMK palkide standardile, Tabel 2.1. okaspuupalkide kvaliteet

Tarneperiood 8.11.2015-31.12.2015

Alghind Müüja laos 62,00 EUR/ m3 millele lisandub veokulu ja käibemaks

Pakkumise esitamise tähtaeg 5.11.2015 kell 10:30

Minimaalne müüdav kogus 100 m3

1990 m3 männipalke Raplamaal RMK Mahtra metsandikus

Palkide pikkus 3,0-6,0 m +ülemõõt, ladvaläbimõõt 18-28 cm, kvaliteet vastavalt RMK palkide standardile, Tabel 2.1. okaspuupalkide kvaliteet

Tarneperiood 8.11.2015-31.12.2015

Alghind Müüja laos 62,00 EUR/ m3 millele lisandub veokulu ja käibemaks

Pakkumise esitamise tähtaeg 5.11.2015 kell 11:00

Minimaalne müüdav kogus 100 m3

170 m3 männipalke Lääne-Virumaal RMK Venevere metsandikus

Palkide pikkus 3,0-6,0 m +ülemõõt, ladvaläbimõõt 18-28 cm, kvaliteet vastavalt RMK palkide standardile, Tabel 2.1. okaspuupalkide kvaliteet

Tarneperiood 8.11.2015-31.12.2015

Alghind Müüja laos 62,00 EUR/ m3 millele lisandub veokulu ja käibemaks

Pakkumise esitamise tähtaeg 5.11.2015 kell 11:30

Minimaalne müüdav kogus 50 m3

3240 m3 männipalke Põlvamaal RMK Kiidjärve metsandikus

Palkide pikkus 3,0-6,0 m +ülemõõt, ladvaläbimõõt 28-60 cm, kvaliteet vastavalt RMK palkide standardile, Tabel 2.1. okaspuupalkide kvaliteet

Tarneperiood 8.11.2015-31.12.2015

Alghind Müüja laos 65,00 EUR/ m3 millele lisandub veokulu ja käibemaks

Pakkumise esitamise tähtaeg 5.11.2015 kell 12:00

Minimaalne müüdav kogus 100 m3

570 m3 männipalke Valgamaal RMK Koorküla metsandikus

Palkide pikkus 3,0-6,0 m +ülemõõt, ladvaläbimõõt 28-60 cm, kvaliteet vastavalt RMK palkide standardile, Tabel 2.1. okaspuupalkide kvaliteet

Tarneperiood 8.11.2015-31.12.2015

Alghind Müüja laos 65,00 EUR/ m3 millele lisandub veokulu ja käibemaks

Pakkumise esitamise tähtaeg 5.11.2015 kell 12:30

Minimaalne müüdav kogus 100 m3

230 m3 männipalke Raplamaal RMK Mahtra metsandikus

Palkide pikkus 3,0-6,0 m +ülemõõt, ladvaläbimõõt 28-60 cm, kvaliteet vastavalt RMK palkide standardile, Tabel 2.1. okaspuupalkide kvaliteet

Tarneperiood 8.11.2015-31.12.2015

Alghind Müüja laos 65,00 EUR/ m3 millele lisandub veokulu ja käibemaks

Pakkumise esitamise tähtaeg 5.11.2015 kell 13:00

Minimaalne müüdav kogus 100 m3

1080 m3 kuusepalke Raplamaal RMK Mahtra metsandikus

Palkide pikkus 3,0-6,0 m +ülemõõt, ladvaläbimõõt 10-18 cm, kvaliteet vastavalt RMK palkide standardile, Tabel 2.1. okaspuupalkide kvaliteet

Tarneperiood 8.11.2015-31.12.2015

Alghind Müüja laos 50,00 EUR/ m3 millele lisandub veokulu ja käibemaks

Pakkumise esitamise tähtaeg 5.11.2015 kell 13:30

Minimaalne müüdav kogus 100 m3

760 m3 kuusepalke Lääne-Virumaal RMK Venevere metsandikus

Palkide pikkus 3,0-6,0 m +ülemõõt, ladvaläbimõõt 10-18 cm, kvaliteet vastavalt RMK palkide standardile, Tabel 2.1. okaspuupalkide kvaliteet

Tarneperiood 8.11.2015-31.12.2015

Alghind Müüja laos 50,00 EUR/ m3 millele lisandub veokulu ja käibemaks

Pakkumise esitamise tähtaeg 5.11.2015 kell 14:00

Minimaalne müüdav kogus 100 m3

800 m3 kuusepalke Raplamaal RMK Mahtra metsandikus

Palkide pikkus 3,0-6,0 m +ülemõõt, ladvaläbimõõt 18-60 cm, kvaliteet vastavalt RMK palkide standardile, Tabel 2.1. okaspuupalkide kvaliteet

Tarneperiood 8.11.2015-31.12.2015

Alghind Müüja laos 60,00 EUR/ m3 millele lisandub veokulu ja käibemaks

Pakkumise esitamise tähtaeg 5.11.2015 kell 14:30

Minimaalne müüdav kogus 100 m3

1160 m3 kuusepalke Põlvamaal RMK Kiidjärve metsandikus

Palkide pikkus 3,0-6,0 m +ülemõõt, ladvaläbimõõt 18-60 cm, kvaliteet vastavalt RMK palkide standardile, Tabel 2.1. okaspuupalkide kvaliteet

Tarneperiood 8.11.2015-31.12.2015

Alghind Müüja laos 60,00 EUR/ m3 millele lisandub veokulu ja käibemaks

Pakkumise esitamise tähtaeg 5.11.2015 kell 15:00

Minimaalne müüdav kogus 100 m3

860 m3 kuusepalke Lääne-Virumaal RMK Triigi metsandikus

Palkide pikkus 3,0-6,0 m +ülemõõt, ladvaläbimõõt 18-60 cm, kvaliteet vastavalt RMK palkide standardile, Tabel 2.1. okaspuupalkide kvaliteet

Tarneperiood 8.11.2015-31.12.2015

Alghind Müüja laos 60,00 EUR/ m3 millele lisandub veokulu ja käibemaks

Pakkumise esitamise tähtaeg 5.11.2015 kell 15:30

Minimaalne müüdav kogus 100 m3

700 m3 kasepalke Pärnumaal RMK Riisselja metsandikus

Palkide pikkus 2,7-3,2 m +ülemõõt, ladvaläbimõõt 18-60 cm, kvaliteet vastavalt RMK palkide standardile, Tabel 3.2. kasepalkide kvaliteet

Tarneperiood 8.11.2015-31.12.2015

Alghind Müüja laos 61,00 EUR/ m3 millele lisandub veokulu ja käibemaks

Pakkumise esitamise tähtaeg 5.11.2015 kell 13:00

Minimaalne müüdav kogus 50 m3

1000 m3 kasepalke Ida-Virumaal RMK Narva metsandikus

Palkide pikkus 2,7-3,2 m +ülemõõt, ladvaläbimõõt 18-60 cm, kvaliteet vastavalt RMK palkide standardile, Tabel 3.2. kasepalkide kvaliteet

Tarneperiood 8.11.2015-31.12.2015

Alghind Müüja laos 59,00 EUR/ m3 millele lisandub veokulu ja käibemaks

Pakkumise esitamise tähtaeg 5.11.2015 kell 13:30

Minimaalne müüdav kogus 50 m3

500 m3 kasepalke Lääne-Virumaal RMK Triigi metsandikus

Palkide pikkus 2,7-3,2 m +ülemõõt, ladvaläbimõõt 18-60 cm, kvaliteet vastavalt RMK palkide standardile, Tabel 3.2. kasepalkide kvaliteet

Tarneperiood 8.11.2015-31.12.2015

Alghind Müüja laos 61,00 EUR/ m3 millele lisandub veokulu ja käibemaks

Pakkumise esitamise tähtaeg 5.11.2015 kell 14:00

Minimaalne müüdav kogus 50 m3

Müüdava metsamaterjali üleandmine toimub tarneklausel DAT Incoterms 2010 alusel tarnekohaga pakkuja ladu. RMK korraldab metsamaterjali veo ning mahalaadimise tarnekohas ilma sorteerimisteenuseta.

Metsamaterjali mõõtmist ja kvaliteedi hindamist kohustub pakkuja teostama omal kulul. Metsamaterjali mõõtmine ja kvaliteedi hindamine toimub RMK palkide standardis (avaldatud : http://www.rmk.ee/files/Palkide%20standard%2026%2003%202013.pdf) toodud palkide mõõtmise , mahu ning kvaliteedi määramise juhistest lähtudes.

Käesolevas Metsamaterjali pakkumise tulemusel sõlmitavale Metsamaterjali müügilepingule kohaldatakse Riigimetsa Majandamise Keskuse Metsamaterjali müügilepingu tüüptingimusi, avaldatud http://www.rmk.ee/puidumuuk-1/puidumuuk

Juhul kui pakkuja osutub enampakkumise võitjaks, kohustub ta maksekohustuse täitmiseks esitama enne lepingu sõlmimist krediidiasutuse garantiikirja või tasuma RMK kontole tagatisraha summas, mis vastab metsamaterjali müügilepingu koguse väärtusele koos käibemaksuga või  tasuma ettemaksu.

Müügi korraldaja on liitunud elektroonilise veoselehe infosüsteemiga ELVIS ning ei vormista paberveoselehti. Elektroonilise veoselehe kulu on kehtestatud teenusepakkuja hinnakirjaga.

Juhul kui pakkuja ei ole selle infosüsteemiga liitunud, kohustub ta hüvitama müügi korraldajale tema poolt makstava elektroonilise veoselehe maksumuse.

Enampakkumisele registreerumist loetakse ühtlasi enampakkumisel osaleda soovija kinnituseks, et ta on tutvunud enampakkumise protseduurireeglite, müügitingimuste ja protestide esitamise korraga ning on nendest teadlik.

Enampakkumisele registreeritakse osalejana isikud,  kes on täitnud müügi korraldajaga varem sõlmitud lepingutest tulenevad kohustused, mille täitmise tähtaeg on enampakkumisele registreerimise hetkeks saabunud.

Müügi korraldaja: Riigimetsa Majandamise Keskus, Toompuiestee 24, 10149 Tallinn. 

Lisainformatsioon enampakkumise kohta tel. 513 2961, e-post: puiduturustus@rmk.ee