Kõrge kaitseväärtusega metsade seire

Üks säästva metsanduse põhimõte on säilitada kõrge kaitseväärtusega metsi. Järgnevalt on esitatud ülevaade kaitstavate liikide ning kõrge kaitseväärtusega metsade seirest.  

RMK maadel on vääriselupaikadena registreeritud 18 617 hektarit. Need on kaitse alla võetud alad, kus kohtab suure tõenäosusega ohustatud, ohu alla sattuda võivaid või haruldasi liike. Neil aladel on majandustegevus keelatud. Riigimetsas esineb 490 kaitsealust liiki. 

Kogu RMK metsamaast 292 332 ha ehk 28,6% on rangelt kaitstavad metsad, kus eesmärgiks on loodusliku mitmekesisuse ja kaitstavate liikide soodsa seisundi säilimine. Lisaks võetakse 77 716 hektaril majanduspiirangutega metsade (7,6%) majandamisel arvesse kaitse-eeskirjades ja kaitsekorralduskavades kehtestatud piiranguid. Majanduspiiranguteta on 63,8% metsadest (653 572 ha), ent mõistagi lähtutakse ka seal säästva ja tasakaalustatud metsanduse põhimõtetest. 

RMK kaardistab ning kaitseb riigimetsas asuvaid pärandkultuuriobjekte – näiteks ohvrikive, hiiepuid, kiviaedasid jne. RMK toel ja eestvedamisel on Eestis kaardistatud üle 38 000 pärandkultuuriobjekti.  

Vastavalt kehtivale metoodikale koostab RMK korra aastas ülevaate riigimetsades asuvatest kõrge kaitseväärtusega metsadest. Ülevaated leiad siit.