Uljaste maastikukaitseala külastuseks vajaliku taristu rekonstrueerimine

Tegevus on teostamise nimekirjast väljaarvatud vastavalt KKM-i käskkirjale nr 1-2/17/814, 10.08.2017. Tegevus viiakse ellu vastavalt võimalustele RMK vahenditest.
Lisainfo:
Marge Rebane
marge.rebane@rmk.ee