Endla looduskaitseala Võlingi allika matkaraja rekonstrueerimine

Võlingi allika matkaraja rekonstrueerimine, mille raames projekteeritakse ja rekonstrueeritakse laudtee ja vaateplatvormid  ning parendatakse rada hakkepuiduga. Teostatavad tööd muudavad külastuskeskkonna turvaliseks ja paremini suunatavaks, aitavad vältida ja vähendada inimeste survet tundlikele liikidele ja elupaikadele, soodustades nende liikide ja elupaikade seisundi säilimist ja parandamist.

Töid teostatakse aastatel 2015 - 2018
Tegevuse kogumaksumus on 36000,00 eurot, millest Ühtekuuluvusfondi toetus on 85% (30600,00 eurot) ning 15% RMK omafinantseering.

Lisainfo:
Andri Plato
andri.plato@rmk.ee