Dokumentide otsing

Dokumentide otsing võimaldab sooritada otsingu alates 1. juulist 2008. a loodud või saadud RMK dokumentide metaandmete või konkreetsete dokumendiliikide metaandmete. Avalikuks kasutamiseks mõeldud dokumentide sisuga on võimalik tutvuda alates 1. jaanuarist 2010. a loodud dokumentide puhul.

Dokumentide otsingu sooritamiseks tuleb märksõna väljale sisestada otsitav sõna või valida vastav dokumendiliigi põhine otsing, kust teadaolevate parameetrite järgi teostada otsing. Otsingu tulemuseks on dokumentide nimekiri, mis on sorteeritud dokumendi kuupäeva järgi kahanevalt. Andmeid on võimalik veergude järgi sorteerida, vajutades veeru pealkirjale.

Nimekirjas edasiliikumiseks tuleb kasutada nimekirja all olevat leheküljenumbrite vahemikku, mille suurust saab ise häälestada. 

Selleks, et tutvuda dokumendi metaandmetega ja dokumendiga seotud teiste dokumentidega, tuleb nimekirjas klikata dokumendi pealkirjale. Juurdepääsupiiranguga (s.h aegunud piiranguga) dokumentide ja dokumentidega, mis sisaldavad isikuandmeid (v.a kui nende avalikustamise kohustus tuleneb seadusest), sisuga ei ole avaneval lehel võimalik tutvuda. Nimetatud dokumentidega tutvumiseks tuleb esitada teabenõue. Teabenõude korras on võimalik tutvuda dokumendis sisalduva avaliku teabega.

Kui otsinguparameetritele vastavaid dokumente ei leidu, teavitatakse sellest kasutajat.

Ava dokumentide otsing