RMK ajalugu

RMK  alustas tegevust 1. jaanuaril 1999. RMK moodustamisele eelnes 1990. aastate metsandusreformide käigus rida olulisis sündmusi.

1990. aastal luuakse Riiklik Metsaamet. Kunagise looduskaitse ja metsamajanduse ministeeriumi allasutus Majandusliku Uurimise Laboratoorium nimetatakse ümber Metsamajanduse Ökonoomika- ja Infokeskuseks.

1. märtsil 1992 eraldatakse metsatööstus riigimetsa majandamisest, mille haldamiseks lülitatakse Metsaameti alluvusse riigimetsamaade talitused, metskonnad, riigijahimajandid, puukoolid, Sagadi koolituskeskus, Räpina metsakool ning ka Metsamajanduse Ökonoomika-ja Infokeskus.

1993. aastal asendatakse riigimetsamaade talitused 15 maakonna metsaametitega.

1997. aastal jäävad Metsaameti alluvusse maakondade metsaametid ja Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus. Teised süsteemi allasutused lülitatakse Metsamajanduse Ökonoomika- ja Infokeskuse alla.

1. jaanuaril 1997 moodustatakse Metsaameti peadirektori käskkirja alusel Metsamajanduse Ökonoomika- ja Infokeskuse 8 regionaalosakonda.

4. märtsil 1997 pannakse Metsaameti peadirektori käskkirjaga Metsamajanduse Ökonoomika- ja Infokeskusele ülesandeks metskondade, puukoolide, riigijahimajandite ja koolituskeskuste tegevuse korraldamine.

13. märtsil 1997 ühildatakse Metsamajanduse Ökonoomika- ja Infokeskuse, regionaalosakondade, metskondade, jahialade, puukoolide ja koolituskeskuste finantsaruandlus ning finantseerimine hakkab toimuma ühtse kontsernikonto baasil.

15. aprillil 1997 moodustatakse Metsamajanduse Ökonoomika- ja Infokeskuse puhke- ja jahimajanduse osakond.

11. juunil 1997 formuleeritakse Eesti metsapoliitikas eesmärk riikliku järelevalve ja metsamajanduse lahutamiseks.

17. novembril 1997 kinnitatakse Metsamajanduse Ökonoomika- ja Infokeskuse uus struktuur ja koosseis.

9. detsembril 1998 kiidab Riigikogu heaks uue metsaseaduse, mis näeb ette riigimetsa majandamise Riigimetsa Majandamise Keskuse poolt.

23. detsembril 1998 kuulutab president metsaseaduse välja.

1. jaanuar 1999 alustab Riigimetsa Majandamise Keskus tegevust keskkonnaministeeriumi valitsemisalas endiste riigimetskondade, puukoolide, koolituskeskuste, jahialade ning Metsamajanduse Ökonoomika- ja Infokeskuse õigusjärglasena.

Vormilt on RMK riigitulundusasutus, ainus sellise vormiga asutus Eestis. Riigitulundusasutus tähendab, et ühelt poolt on RMK ülesanne riigile metsast tulu teenida, raiudes ja müües metsamaterjali. Teiselt poolt on aga RMK-l ka ülesanded, mis ei too otsest majanduslikku tulu, aga on kasulikud meile kõigile: ainulaadse metsalooduse säilitamine, loodussõbralikud metsatööd, tasuta puhkevõimaluste loomine, loodushariduse jagamine jne.