Kuidas üraskikahjustust ära tunda? Mahukamad fotod saad vajadusel alla laadida RMK pildipangast.

Feromoonpüünis: Üraskikahjustus Tšehhis: Üraskikahjustus Saksamaal: