Läänemaa metskond 

RMK Läänemaa metskonna kontaktandmed
Koidu tn 3, Risti alevik, Lääne-Nigula vald, 90901 Lääne maakond 
E-post laanemaa@rmk.ee 
Nimi Ametinimetus Mobiil
Tanel Ehrpais Metsaülem  517 6034

Kõikidele RMK metskondadele koostatud pikaajalised metsa majandamise kavad annavad ülevaate metskonna hallatavatest metsavarudest ja määratlevad olulisemad tegevussuunad nii maakasutuses kui ka metsamajanduses aastateni 2021...2022.

Vaata Läänemaa metskonna metsa majandamise kava aastani 2021 ja kaarti.

Vaata Läänemaa metskonnas 2020. aastal projekteerimisel või ehitamisel olevate metsaparandusobjektide nimekirja 01. juuli 2020 seisuga.