Uuendusraie langiarvutuse tulem 

RMK uuendusraie langiarvutuse tulem aastaks 2016

Peapuuliik Pindala (ha) Raiutav tagavara (tm)
Mänd 3411 996 000
Kuusk 1492 406 000
Kask 3346 880 000
Haab 851
259 000
Sanglepp 278 71 000
Hall lepp 366
67 000
Kokku 9 744
2 679 000